Starobylý rolnický národ Dogonů je velmi osobité etnikum, které turistům dovoluje nahlédnout do svého světa jen na části svého území. Na tu druhou nikdo cizí dodnes vstoupit nesmí, vystavoval by se dokonce velkému nebezpečí.

Zážitky ze země Dogonů patří k našim nejsilnějším dojmům z návštěvy Mali, umocněné navíc tím, že náš báječný malijský průvodce Bubakar byl Dogon, který odtud pocházel. Byla to jeho kultura a všude měl své příbuzné a známé.

Skalní masív Bandiagara je centrálním bodem národa Dogon. Vesnice jsou postaveny na úpatí masívu a využívají masív jako přirozenou ochranu.

FOTO: archív CK Marco Polo

Jedeme do země Dogonů

Už na rovině cestou k útesu Bandiagara jsme mohli vidět první dogonské vesnicepole s prosem, hlavní pěstovanou plodinou. Právě byla doba sklizně prosa. Všude, kde to bylo možné, se nacházela pečlivě obdělávaná a zalévaná políčka se zeleninou.

Nejdůležitější plodinou pro etnikum Dogon je proso. Každá vesnice si staví své hliněné sýpky, kam ukládá úrodu.

FOTO: archív CK Marco Polo

Postupně, jak jsme se přibližovali k útesu, začalo v krajině přibývat skalnatých útvarů, které byly stále větší a větší. Začalo přibývat i baobabů. Přijeli jsme do první dogonské vesnice, kterou jsme si mohli prohlédnout. Jmenovala se Sangha.

Ochraně vesnic sloužila i tradice zachovávat přirozenou barvu hlíny. Při pohledu z dálky nebyly domy téměř vidět.

FOTO: archív CK Marco Polo

Prohlédli jsme si tu leccos, ale ne vše bylo dovoleno. Hlavně jsme nesměli fotografovat směrem, kde stála socha nejvyšší božské bytosti jménem Ama, která stvořila svět, a také boha Noma, který zase dal život prapředkům. Ama vypadá neškodně jako homolka, ale překročení přísného tabu, tj. zákazu fotografování, by mělo moc ošklivé následky.

  Britové se měli kde poučit

Zato jsme poznali jiné zajímavosti, například otevřený dům bez stěn jménem togona neboli dům hovorů (pochopitelně mužských hovorů!), sloužící rovněž jako soudní síň.

Dům hovorů. Otevřená stavba, ve které se setkávají muži, aby probrali důležité společenské záležitosti. Předzvěst tradičních anglických pánských klubů.

FOTO: archív CK Marco Polo

Jiné stavení se zase jmenuje ginna neboli dům fetišů. V něm sídlí togon, náboženský vůdce vesnice. Až do konce svého života žije pouze v domě a na jeho dvorku. To, co u vchodu do domu vypadá jako bíle upatlané, je obětina ve formě prosné kaše, kterou mu vesničané přinášejí spolu s dalšími obětinami, jako jsou kuřata a další potraviny. Posluhují mu mladé dívky, ale jen do doby, než dostanou první menstruaci. (Během té zase všechny ženy musí pobývat pouze v „menstruačním“ domě.)

Dům hovorů ve vesnici Ende je vyzdobený dřevěnými plastikami žen.

FOTO: archív cestovatelského portálu Sopka.cz

Dílo mimozemšťanů

Dogoni si dodnes zachovali svébytnou kulturu a své animistické náboženství s kultem předků. Terén Bandiagary jim pomohl uchránit se před misionářskou činností muslimů i křestanů. Kosmologie Dogonů je odvozena od komplikovaného mýtu, na jehož konci bylo stvoření čtyř párů lidí, osmi prapředků, které Dogoni uctívají v podobě hada, želvy, škorpiona, krokodýla, žáby, ještěrky, králíka a hyeny. Odkaz na osm prapředků se prolíná celým životem Dogonů.

Sirius. Hvězda, ze které přišel na zem bůh Nomo a stvořil první příslušníky národa Dogon.

Sirius. Hvězda, ze které přišel na zem bůh Nomo a stvořil první příslušníky národa Dogon.

FOTO: archív CK Marco Polo

Podle mytologie Dogonů je Sírius hvězda, ze které přišel bůh Nomo (stvořitel osmi prapředků). Nevysvětlitelné je, že Dogoni odjakživa dokázali předvídat pohyb nebeských těles, a hlavně že vědí, že jimi uctívaná hvězda Sírius je hvězda dvojitá. (Přitom tuto domněnku potvrdil až v roce 1995 supervýkonný teleskop.) Proto od nepaměti jednou za 60 let pořádají velkou náboženskou slavnost Sigi, která souvisí s oběžnou dráhou neviditelného Síria-b s vysokou hustotou, který oběhne kolem hlavní, zářivé hvězdy Síria-a právě jen jednou za 60 let. Dogoni samozřejmě nemají žádnou techniku, pomocí které by to mohli zjistit. Prý jim to pověděl bůh Nomo. Příští slavnost Sigi se bude konat v roce 2027.

 

Původní obyvatelé Tellemové si stavěli obydlí vysoko ve skalních jeskyních.

Původní obyvatelé Tellemové si stavěli obydlí vysoko ve skalních jeskyních.

FOTO: archív CK Marco Polo

Býval to domov Tellemů

Pro celou Afriku je v její historii typická velká dynamika – stěhování etnických skupin. Buďto z různých důvodů hledali lepší místo k životu, či byli vytlačeni z původního místa agresívnějšími kmeny. Předpokládá se, že Dogoni své dnešní území osídlili někdy v 10.–13. století, ale názory na to, odkud přišli a proč z předchozího místa odešli, se liší. Známo je, že tu před nimi ve skalních obydlích žili Tellemové, etnikum malého vzrůstu a načervenalé barvy pleti, které bylo na úrovni lovců a sběračů. Do svých jeskyní vysoko ve skalách se Tellemové dostávali pomocí lan a provazových žebříků spletených z vláken baobabů. Nějakou dobu tu obě etnika žila společně, ale po čase se Tellemové odstěhovali. Teorií proč je také víc, ale nejspíš hlavně proto, že je zemědělští Dogoni vykácením stromů a založením polí zbavili potřebného životního prostoru.

Přečtěte si další zajímavé články o perle Západní Afriky, o Mali.

Jedna z nejmalebnějších vesniček je Songo. Není turistům přístupná celá, ale za návštěvu určitě stojí.

FOTO: archív cestovatelského portálu Sopka.cz

 Hliněné domy na úpatí skal

Dogoni žijí v hliněných obydlích zvláštního tvaru, obklopených rovněž hliněnými sýpkami na obilí, oltáři a svatyněmi, a jsou proslulí svými rituálními tanci a nádhernými maskami, z nichž některé jsou až 4 metry vysoké. Ve skalách nad vesnicemi dodnes využívají tellemské jeskyně, do kterých pohřbívají své zemřelé či jim jeskyně slouží pro uložení rituálních masek.

 

Rituální tance ve vesnici Tireli.

FOTO: archív CK Marco Polo

Rituální tance pro partu českých ženských

Další navštívená vesnice Tireli byla již typicky umístěná na úpatí skalního masívu a stejně jako ostatní byla na první pohled skoro neviditelná kvůli stejné barvě, jakou mají skalní stěny.

Tady nás čekalo něco báječného – u příležitosti příchodu nás šesti Češek se konaly strhující dogonské rituální tance: Nejprve důstojně nastoupili stařešinové vesnice v modrých indigových oblecích a po nich pak shora sestupovali jednotlivě tanečníci v maskách. Rituálně významové tance předváděli čelem ke stařešinům (zády k nám). Ti, co momentálně netančili, seděli kolem rituálního prostoru. Nebyl to nějaký program pro turisty, ale autentická rituální záležitost, kterou si zopakovali viditelně i pro svou radost na naši objednávku, mimo pravidelný termín. Náš dogonský průvodce nám pak vysvětlil význam všech masek a nakonec jsme se mohli společně vyfotografovat.

 

Šestice českých cestovatelek s tanečníky ve vesnici Tireli.

FOTO: Dana Trávníčková

Zasloužená poklona šamanovi Bubakarovi

V Mali jsme byly ještě v předdigitální době, a proto až pak doma po vyvolání fotografií jsem zjistila, že Bubakara, který nám byl senzačním průvodcem a kamarádem, nikde pořádně na snímcích nemám.

Poslední večer před odletem z Mali do Senegalu jsme si všechny sedly s Bubakarem kolem stolu na terase hotelu (mimochodem – hotely jsou v Mali velice pěkné). Několikrát jsme se ho během cesty ptaly na tajemný batůžek, od kterého se nikdy neodloučil. Až když se tady ujistil, že ho nikdo z místních lidí nevidí, ukázal nám jeho obsah. Nám mohl, ale nikomu ze svého etnika!

V batůžku měl dva hustě popsané sešity a několik talismanů, kterým se říká gri-gri. Dozvěděly jsme se, že náš vzdělaný průvodce, který mluví kromě svého jazyka a úřední francouzštiny také výborně anglicky, je současně šamanem a léčitelem své komunity. Šamanem se stává vždy nejchytřejší hoch ze své generace, který pak prochází mnohaletou a složitou výchovou. Bubakarovým školitelem byl jeho šamanský dědeček, který ho naučil všechna kouzla, která si Bubakar po léta pečlivě zapisoval a doprovázel kresbami ve svých sešitech.

Ptal se mě, jaká gri-gri já používám. Řekla jsem, že jsem hodně racionální a na kouzla zrovna moc nevěřím. Pak jsem si vzpomněla, že mám ve svém batůžku kaštany, které mám vždy u sebe doma i na cestách, a ukázala jsem mu je. Moc si to považoval a dlouho si jemu neznámé kaštany prohlížel. Nám zase ukázal všechna svoje gri-gri a nakonec nás požádal, abychom se všichni kolem dokola stolu drželi za ruce a vyslovil k tomu kouzelné formulky, kterými nám přál do dalšího života mnoho štěstí.

Díky, Bubakare! Ahoj, Mali, zůstal v tobě navždy velký kus mého srdce.

Cestovatelka Dana Trávníčková s cestovatelem Miroslavem Zikmundem

FOTO: Dana Trávníčková

Autorka této reportáže Ing. Dana Trávníčková patří do skupiny poctivých zaujatých cestovatelů, kteří před každou svou cestou věnují mnoho času důkladné přípravě a pro které je vzdělání pro cestovatele stejně důležité jako odvaha a otevřené srdce.

 

Inzertní sdělení –  Cestovní kancelář Marco Polo byla založena v roce 1990 a po celou dobu existence je soustředěná především na vysoký standard služeb, individuální přístup ke svým klientům, odbornost zaměstnanců a flexibilitu. Jsme připraveni vám připravit cestu do Keni, Tanzanie, Ugandy, Rwandy, Malawi, Zimbabwe, Zambie, Mosambiku, Namibie, Botswany a Jihoafrické republiky podle vašich individuálních přání.
 

 

Petrohrad

FOTO: archív CK Marco Polo

 Termín odletu: 23.6. 2014

Cena: 29 990,–

Více o zájezdu zde


PETROHRAD A PUŠKINO

s českým průvodcem

Petrohrad – při pohledu na toto nádherné město je těžké uvěřit, že na jeho místě byly před 300 lety jen bažiny. Jako své sídelní město jej založil v roce 1703 car Petr Veliký a jeho vizí byla metropole nebývalé krásy, plná kultury a vzdělanosti. Přes množství problémů a katastrof, které Petrohrad postihly, dnes můžeme říct, že Petrovy sny se splnily. Dnešní Petrohrad je skutečným skvostem.


U tohoto poznávacího zájezdu do Ruska nejsou potřeba víza.


 

Sossusvlei

FOTO: archív CK Marco Polo

 Termín : 29.3. 2014 

a dále každý měsíc jeden termín

Cena: 89 990,–

Více informací o zájezdu zde

NAMIBIE „A LA CARTE”

Tento poznávací zájezd do Namibie je specifický tím, že se na jednotlivých místech cesty můžete rozhodnout podle svého vkusu a momentální nálady, jakým aktivitám se chcete věnovat, případně zvolit jen relaxaci. Budete cestovat v malé mezinárodní skupince (4–12 osob) s anglicky mluvícím průvodcem a průběžně se s ním budete domlouvat, jaké výlety/aktivity byste chtěli v daném místě podniknout. U každé z navštívených lokalit najdete uvedené aktivity, které se v daném místě dají provozovat.

Během tohoto poznávacího zájezdu do Namibie navštívíte poušť Namib a symbol Namibie, duny Sossusvlei, přímořské letovisko Swakopmund a nezapomenutelným zážitkem bude zcela jistě safari v národním parku Etosha. Cestu zakončíte v hlavním městě Namibie Windhoek.

 

FOTO: archív CK Marco Polo

Termín odjezdu: 16. 3. 2014

Cena: 79 500,–

Více informací o zájezdu zde 

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

EXPEDIČNÍ CESTA NA TŘI TÝDNY

GARANTOVANÝ ODJEZD

Nejlepší z Jihoafrické republiky: safari, moře, hory, poušť a Kapské Město

s českým průvodcem

Během tohoto zájezdu navštívíte mimo jiné Blyde River Canyon, věhlasný Krugerův národní park, maličkaté království Svazijsko, známou rezervaci Hluhluwe, dovolenkové pobřeží Indického oceánu, majestátní Dračí hory, vyprahlou oblast Karoo, romantickou Garden Route a jedno z nejkrásnějších měst světa – Kapské Město.

Navštívíte to zásadní, ale budete se pohybovat i mimo hlavní turistické cesty, abyste si dosyta užili nádherné liduprázdné přírody.

 

FOTO: archív CK Marco Polo

 Více informací o zájezdu

Termín: 25. 4. a 24. 10. 2014

Cena: 79 990,–

 

ZA HISTORIÍ A PŘÍRODOU ETIOPIE

 s českým průvodcem

Etiopie je doslova kolébkou lidstva. Je to země s „černým africkým křesťanstvím“ a křesťanské památky patří k tomu nejzajímavějšímu a nejvzácnějšímu na celém africkém kontinentu. Chrámy vytesané do skály v Lalibele nebo stély v Axumu se často řadí mezi divy světa. Přírodní skvosty jako nejhlubší proláklina Danakil, která je neustále rozpálena a připomíná měsíční krajinu, magické a monumentální údolí Rift Valley, které je možné pozorovat i z vesmíru, nebo i nádherné vrcholky hor Simien Mountains budete jinde na světě jen těžko hledat.
Během tohoto okruhu navštívíte historický Gondar, nádherné hory Simien, gigantické stély v Aksumuskalní chrámy Lalibely.

 

.

Japonsko

FOTO: Martin Vlasek, CK Marco Polo

Více informací o zájezdu 

Termín odletu: 14. 4. 2014

 Cena: 93 690,–

GARANTOVANÝ ODJEZD!

 

Do Japonska za svátkem jara s českým průvodcem

Navštívit a poznat Japonsko je jako rébus, který nemá řešení. Žádná jiná země v Asii není tak svérázná jako Japonsko. Nezáleží, jestli je navštívíte na jaře, na podzim či v jinou roční dobu, vždy bude jiné a vždy vás něčím překvapí a ohromí, jako třeba ultramoderní, hektické a multikulturní Tokio, které je jiné za svítání, v poledne nebo se západem slunce, kdy se stíny mrakodrapů protáhnou a rozzáří se statisíce neonů. Nebo starobylé Kjóto, poklidné a hrdé, kde v podvečerních hodinách můžete mezi úzkými uličkami spatřit cupitající maiko, budoucí gejši, avšak během mnoha svátků a slavností, které se odrážejí v pravidelných cyklech přírody, se promění v živý organismus a snad i na pár chvil vám nechá pocítit samurajské tradice a kulturu tvořenou izolací po mnoho staletí

  Zpět na hlavní stránku rubriky Afriky