Historie subsaharské Afriky – to nejsou jen nomádi

Ze všech částí Afriky pak panuje nejmenší povědomí o Africe západní. Přitom je to region, který vyniká širokou etnickou škálou a nesmírným kulturním a historickým bohatstvím. Mnohá zdejší etnika dosud žijí podle staletých tradic. Jsme zřejmě poslední cestovatelská generace, která má možnost to poznat, protože svět se rychle mění.

Pravděpodobně většina příslušníků naší civilizace netuší nic o tom, že v západní Africe vznikaly od 4. století velké a mocné státy, existující až do příchodu Evropanů. Ty nejvýznamnější se jmenovaly Ghana, Mali a Songhaj. Historici je nazývají Velké africké říše. Podrobné písemné zprávy o nich máme od arabských cestovatelů a učenců.

Je až neuvěřitelné, jak se dá využít ten nejprostší materiál v architektuře.

Je až neuvěřitelné, jak se dá využít ten nejprostší materiál v architektuře.

FOTO: Dana Trávníčková

Nejstarší říše subsaharské Afriky

Říše GHANA, která vznikla ve 4. století, byla nejstarší. Jak víme z arabských zpráv z 8. století, jednalo se v té době již o konsolidovaný a rozvinutý stát, který provozoval obchod v širokém měřítku, včetně počínajícího transsaharského.

Do původního animistického náboženství postupně pronikal ze severní Afriky islám, se kterým přišla znalost písma a vznik mnoha škol. Rozkvět říše nastal mezi 9. a 11. stoletím. Po jejím dobytí Berbery z Maroka se mocný stát rozpadl a jeho zbytek byl ve 13. století připojen k říši Mali.

Název Ghana pak v roce 1957 přijala dosavadní britská kolonie „Zlatonosné pobřeží“. Nebylo to náhodou – předci etnik dnešní Ghany migrovali z říše Ghana na jih, kde později založili mocné Ašantské království.

Jedinečná hliněná architektura Timbuktu přitahuje pozornost turistů.

Jedinečná hliněná architektura Timbuktu přitahuje pozornost turistů.

FOTO: CK Marco Polo International

Starodávná říše Mali

Na troskách ghanské říše postupně vznikla další velká západoafrická říše – říše MALI, jejíž území bylo podstatně větší a sahalo od Sahary daleko na jih. V nové říši začaly ve 14. století vznikat překrásné stavby, především mešity, a to v novém architektonickém slohu „hliněné architektury“.

S rozkvětem říše Mali jsou spojeny počátky dvou velkých měst Timbuktu a Djenné (obě na seznamu UNESCO), zapojených do v té době již velmi rozvinutého transsaharského obchodu – se zbožím a stále hojněji s otroky.

Od 15. století malijský středověký stát kvůli dynastickým rozporům a kvůli nájezdům kočovných Tuaregů upadal a od 16. století se stal součástí Songhajské říše.

Tuaregové pokládají sami sebe za šlechtice. Držení těla je pro ně velmi důležitým způsobem, jak to vyjádřit.

Tuaregové pokládají sami sebe za šlechtice. Držení těla je pro ně velmi důležitým způsobem, jak to vyjádřit.

FOTO: Dana Trávníčková

Dnešní Mali

Název Mali používá od roku 1960 republika, která bývala součástí francouzské kolonie Francouzský Súdán (Francouzská západní Afrika), a která se na území bývalé říše Mali nalézá, i když její hranice nejsou totožné.

 Dnešní MALI je vnitrozemský stát, většinou s nížinatým povrchem. Celou zemí v délce 1600 km protéká řeka Niger, která na jeho středním toku, mezi městy Ségou a Timbuktu, vytváří ohromnou vnitrozemskou deltu 400 km dlouhou a 100 km širokou, která se rozlévá do mnoha ramen. Niger, který protéká několika západoafrickými zeměmi, je po Nilu a Kongu třetí největší africkou řekou. Pro africkou civilizaci, která se kolem něho vytvořila, měl obrovský význam. 

 

Pečlivě uvázaný turban zakrývá téměř celou hlavu a tvář.

Pečlivě uvázaný turban zakrývá téměř celou hlavu a tvář.

FOTO: Dana Trávníčková

Centrum obchodu i s otroky

Říše SONGHAJ měla svoje centrum ve městě Gao (jihovýchodně od Timbuktu). Státní celek Songhaj vznikl už v 8.–9. století, ale hegemonem oblasti se stal až po úpadku říše Mali, jejíhož území se Songhajci zmocnili.

Pak Songhajská říše existovala už jen 200 let. Na její konec měla zásadní vliv doba velkých zámořských objevů, zahájená v 15. století Portugalci, protože zakládání obchodních stanic na africkém pobřeží postupně odklánělo obchodní trasy od Sahary. Transaharský obchod také utrpěl tím, že Evropané po objevení Ameriky našli nové zdroje zlata a stříbra na druhé straně Atlantiku.

Hlavní výnosnou africkou, zejména pak západoafrickou, „komoditou“ se stal obchod s otroky v měřítku, v jakém nikdy předtím neexistoval.

Staré spisy používají k obřadům dodones.

Staré spisy používají k obřadům dodones.

FOTO: CK Marco Polo International

Timbuktu se postupně rozrostlo a stalo se významným obchodním střediskem, kam kupci ze „sesterského“ Djenné přiváželi po Nigeru žádané africké zboží, které pak karavany dopravovaly přes Saharu do severní Afriky. A nejen to – bylo také baštou islámské učenosti a blahobyt se poměřoval počtem vlastněných knih!

Ve městě je shromážděno okolo 700 000 rukopisů uchovávaných v asi 60 knihovnách. Nejstarší texty pocházejí ze 7. století, z období předcházejícího příchodu islámu, a zabývají se přírodními vědami, dějinami a hudbou.

Hliněná architektura větrem a deštěm obrušovaných budov se udržela po staletí proto, že historické budovy se pravidelně omítají. Středověkou podobu tu mají nejen slavné impozantní mešity, ale také mnoho obytných domů pocházejících z 15.–16. století.

Dnešní problémy rostou ze starých kořenů

Timbuktu bylo až donedávna jedním z hlavních turistických magnetů Mali a doufám, že se jím zase brzy stane. Dnešní problémy mají mnohem starší kořeny:

 Porcování Afriky v koloniální době mezi evropské koloniální mocnosti rozdělilo v mnoha případech domorodá etnika do dvou či více států či naopak někdy zase do jednoho státu soustředilo etnika, která vzájemně neměla kladné vztahy. Hranice vznikaly často jako podle pravítka. Když se v 60. letech 20. století africké země koloniální nadvlády zbavovaly a vznikaly nové státy, nesmyslné hranice dosavadních kolonií většinou zůstaly.

 Tuaregové patří k berberskému etniku, mají světlou pleť, na kterou jsou hrdí, a zejména v minulosti zacházeli se svými černými sousedy jako s otroky. (Později jsme na kraji města Mopti navštívili osadu lidí etnika Bella, kteří ještě do roku 1969 byli oficiálními otroky Tuaregů. Pak malijská vláda otroctví zakázala. Tito lidé však žijí chudě dál a většina z nich pro Tuaregy stále pracuje.) Tuaregové se považují za šlechtu a mají nejen vlastní jazyk, ale i své vlastní písmo a pozoruhodnou kulturu. Původně animisté, později osobití muslimové mystického typu.

Typická rodina Tuaregů

FOTO: Dana Trávníčková

 Asi dvoumiliónové etnikum Tuaregů začalo po dekolonizaci západní Afriky patřit do několika nových samostatných zemí, ve kterých se jako menšina cítilo být diskriminováno a pronásledováno, zejména v Mali a v Nigeru.

Tuaregové v Mali dlouho požadovali na malijské vládě větší autonomii a od poloviny 90. let docházelo k tuaregským povstáním. Nespokojenost Tuaregů na jedné straně a nespokojenost lidí na jihu s tím, že vláda není schopná separatistické Tuaregy usměrnit, vedla v roce 2012 v hlavním městě Bamaku k vojenskému puči. Tuaregové využili situace a vyhlásili na severní, převážně saharské polovině Mali nový stát jménem Azawad (neuznaný žádným státem světa).

Pečlivě uvázaný turban zakrývá téměř celou hlavu a tvář.

FOTO: Dana Trávníčková

Jenže brzy se jeho vedení ujaly různé, většinou příchozí skupiny islamistů, některé napojené na radikální islámské organizace, kteří Tuaregy z pozic vystrnadili. Nejen to, pak ve „svatém“ nadšení poškodili mnoho cenných památek, protože podle těchto vyznavačů fundamentalistického islámu jde o modlářství, které je proti islámské víře. Ani na to nechci pomyslet! Většina vzácných písemných památek se prý ale nachází na bezpečném místě, kam byly včas uloženy.

Situaci řeší OSN a zejména Francie. Do Timbuktu se po nějaký čas cestovat nebude.

Timbuktu bylo až donedávna jedním z hlavních turistických magnetů Mali a doufám, že se jím zase brzy stane. Dnešní problém má mnohem starší kořeny.

Inzertní sdělení –  Cestovní kancelář Marco Polo byla založena v roce 1990 a po celou dobu existence je soustředěná především na vysoký standard služeb, individuální přístup ke svým klientům, odbornost zaměstnanců a flexibilitu. Jsme připraveni vám připravit cestu do Keni, Tanzanie, Ugandy, Rwandy, Malawi, Zimbabwe, Zambie, Mosambiku, Namibie, Botswany a Jihoafrické republiky podle vašich individuálních přání.
 

FOTO: archív CK Marco Polo

Termín odjezdu : 16.03. 2014

Cena: 79.500,--

Více informací o zájezdu zde 

EXPEDIČNÍ CESTA NA TŘI TÝDNY

Nejlepší z Jihoafrické republiky: safari, moře, hory, poušť a Kapské Město

s českým průvodcem

Během tohoto zájezdu navštívíte mimo jiné Blyde River Canyon, věhlasný Krugerův národní park, maličkaté království Svazijsko, známou rezervaci Hluhluwe, dovolenkové pobřeží Indického oceánu, majestátní Dračí hory, vyprahlou oblast Karoo, romantickou Garden Route a jedno z nejkrásnějších měst světa - Kapské Město.

Navštívíte to zásadní, ale budete se pohybovat i mimo hlavní turistické cesty, abyste si dosyta užili nádherné liduprázdné přírody.

 

FOTO: Archív cestovatelského portálu Sopka.cz

Více informací o zájezdu zde

Zaváděcí cena: 69 990,-

 

Keňa – Tanzanie

Expedice – Východní Afrika

Český průvodce

Zaváděcí cena – 69 990,-

Cílem tohoto safari je ukázat to nejlepší z Keni a Tanzanie. Zaměřujeme se především na národní parky a rezervace, které jsou nezbytné při utváření pohledu na safari ve východní Africe.
Navštívíme také méně známá místa a užijeme si komunikaci s místními kmeny včetně proslulých Masajů.

Hroch je velmi nebezpečné zvíře a je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost.

FOTO: archív CK Marco Polo

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Více informací o zájezdu

Termín: 01.05. 2014

Cena:  81 500,--

 

KEMPOVÁNÍ V BOTSWANĚ

Expedice s  českým průvodcem

Běžnému návštěvníkovi Botswany by se mohlo na první pohled zdát, že se jedná o zemi placatou, krajinu nehostinnou a vyprahlou. Na severu země však leží úžasná delta Okavango, zelené úrodné pláně protkané vodními cestami, které se vlévají do moře písku – pouště Kalahari. Toto vše vytváří unikátní vodní zázrak a oblast Okavanga je domovem velkému množství africké fauny a flóry. 

 

FOTO: andBeyond, archív CK Marco Polo

 Více informací o zájezdu

Termín: 04. 02. 2014

Cena: 38 000,-- (+ letenky)

 

KEMPOVÁNÍ V NAMIBII

Namibie, země nepolevujícího slunce, kde půda čeká netrpělivě na déšť. Před vámi jsou stovky kilometrů nepřerušené krajiny. Pouště, kde vás nepřestane překvapovat množství a rozmanitost rostlin i tvorů, kteří dokážou přežívat i v těchto nehostinných podmínkách.

Na této cestě navštívíte to „nej“ ze střední i severní Namibie a zároveň se budete pohybovat mimo obvyklé cesty turistů.

 

FOTO: archív autora

Více informací o zájezdu

Termín: 9. 3. 2014

Cena:  47 800,--

 

KRUGERŮV NÁRODNÍ PARK – NEJEN SAFARI

Během tohoto programu navštívíme jak soukromou rezervaci, tak Kruger, a okusíme tedy jak pěší safari, tak klasické safari v otevřeném voze. Cestou se zastavíme v bývalém zlatokopeckém městečku Pilgrim’s Rest, budeme obdivovat krásu Blyde River Canyon a kroutit hlavou nad neuvěřitelnými "hrnci" u Bourke’s Luck Potholes.

EXPEDICE S ČESKÝM PRŮVODCEM

Japonsko

FOTO: Martin Vlasek, CK Marco Polo

Více informací o zájezdu 

Termín odletu: 03. 04. 2014

 Cena: 59 990,--

 
 

JAPONSKO – TOKIO + KYOTO

s českým průvodcem

Japonsko, které se vzpamatovalo z nedávné katastrofy, opět stojí na nohou a je připraveno vám ukázat svoji moderní tvář v Tokiu a své tradice a historii, tak odlišnou od zbytku světa v prastarém Nikko, Kamakuře, Kyotu a Naře.

 

Více o zájezdech bez příplatku za jednolůžkový pokoj.

 

JSTE SAMI A NECHCE SE VÁM PLATIT PŘÍPLATEK ZA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ?

Seznamte se s unikátní nabídkou poznávacích zájezdů, kde nemusíte platit příplatek za jednolůžkový pokoj!

Východní Afrika, Havaj, Srí Lanka, Japonsko

  Zpět na hlavní stránku rubriky Afriky

Ing. Dana Trávníčková patří do skupiny poctivých zaujatých cestovatelů, kteří před každou svou cestou věnují mnoho času důkladné přípravě a pro které je vzdělání pro cestovatele stejně důležité, jako odvaha a otevřené srdce. Je autorkou Cesto-Faktopisů, které propojují v jeden velmi orifinální celek cestovatelské zážitky a faktorgrafické informace. Kupte si její vynikající knihy.
 

FOTO: archiv autora

 Sen o Tichomoří

 Cesto-Faktopis o omamujícím světě Polynésie, Melanésie a Mikronésie. Předmluvu ke knize napsal Ing. Miroslav Zikmund.

Knihu můžete zakoupit zde

 

FOTO: archiv autora

 Jižní Amerikou na Konec světa a pak dál do Antarktidy

 Dramatický příběh Jižní Ameriky. Za pouhých 500 let po objevení Evropany se snad nikde jinde na světě neudálo tolik jako právě v Jižní Americe.

Knihu můžete zakoupit zde