Když se ale postavíte před vchod do chrámu v Abú Simbelu a pohlédnete vysoko nad vámi do tváře Ramesse II., z božského výrazu na vás pomalu přechází klid a téměř jistota, že i tuhle epizodu v toku času přežijí a budou tu stát další stovky let.

Ramesse II. - Faraón - roven Bohu

Je těžké pohlédnout zpět více než 3000 let a být si jistý tím, že obraz, který o té době máme, je alespoň v hrubých rysech správný. Byla to zvláštní doba, 13. století před naším letopočtem. Před obrovskou skálou v Núbijské poušti stojí skupinka lidí. Probíhá poslední porada před započetím stavby, která bude ohromovat současníky i příslušníky mnoha dalších generací.

Zítra ráno začíná stavba chrámu v Abú Simbelu. Stovky kameníků a pomocných dělníků se sklánějí ve večerní modlitbě. Pro svého pána a bohy Horního a Dolního Nilu vybudují chrám, který nemá obdobu. Každý, kdo bude putovat z jihu na sever a projede Abú Simbelem, musí být ohromen, omámen a vyděšen zároveň. O jarní a zimní rovnodennosti zde budou probíhat veliké slavnosti. Paprsek slunce v ty dny vstoupí do svatyně a ozáří vzdálený (65 m) oltář, osazený sochami bohů Ptaha, Amona a Rea a vladaře Ramesse II. Každý detail stavby je dokonale promyšlený a propočítaný. Každý kameník je prověřený a doškolený. Stavba potrvá téměř 30 let.

Ramess II., král Horního a Dolního Egypta.

Ramesse II., král Horního a Dolního Egypta.

FOTO: CK Marco Polo International

 Ztracený židovský rod?

Přes tisíc kilometrů na sever se v té samé době formuje docela nenápadně národ, který změní celý svět. Při stavbě měst Ramses a Pitom se objevuje první úřední záznam o židovském národě. Až za čas dojde k jeho odchodu z Egypta, bude několik desítek rodin odmítat odejít. Zůstanou a budou terčem velkého útlaku a pomsty. Nakonec odejdou směrem na jih, podél Nilu a budou hledat svou zemi zaslíbenou. Po mnoha měsících putování se jejich kroky zastaví právě u Abú Simbelu. Velkolepost chrámu poutníky zaskočí a strach jim opět sevře srdce. Spasí se pouze únikem. Abú Simbel je hraničním mezníkem, za ním sice čeká Nubijská poušť, ale i svoboda. Legenda vypráví o tom, že přejdou poušť a vystoupají na náhorní planinu nádherného Simienského pohoří a založí zde království Axum (Aksum).

Náhorní planina pohoří Simien v Etiopii. Sem se podle legendy odebrali poslední Židé z Egypta. Při své cestě minuli i Abú Simbel.

Náhorní planina pohoří Simien v Etiopii. Sem se podle legendy odebrali poslední židé z Egypta. Při své cestě minuli i Abú Simbel.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Přečtěte si zajímavé články o Etiopii.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Nejkrásnější hory východní Afriky

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Země, kde Bůh má stále ještě duši – Etiopie

 Královna ze Sáby

O 250 let později se v království Aksum narodí královna Makeda (někde kolem 960 př. n. l.), mnohem známější jako královna ze Sáby. Opředena legendami a mýty je paradoxně téměř neznámá. Jako mladá dívka se ve stopách svých dávných předků vydává podél Nilu na sever. Král Angeba, její otec, chce, aby prodělala vzdělání na faraonském dvoře. Když míjí Abú Simbel, její srdce se nesvírá strachy. Většina chrámu je zavátá pískem. Obrovské sochy Ramesse II. jsou utopeny až po oči.

Byla jedna ze soch Ramesse II. ponična už v době královny ze Sáby?

Byla jedna ze soch Ramesse II. poničena už v době královny ze Sáby?

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

V Horním Egyptě už nevládne faraón, ale velekněží boha Amona. Jak snadno může být zapomenuta i taková dynastie, jako byla dynastie Ramessů. Královna ze Sáby stojí v zaprášených sandálech na horkém písku a myslí na svůj národ Etiopů. Ušel za poslední staletí dlouhou cestu a bude na ní, aby říši svého otce v budoucnosti mnohonásobně zvětšila. Osud Abú Simbelu se jí bude vracet jako memento po celý život. Nikdy nedovolí, aby se její říše za jejího života rozpadla podobným způsobem. Musí stále jen růst. Udělá vše, aby se jejímu rodu dařilo. Dokonce i po její smrti.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Plavba po Nilu - romantika s poznáním

 Znovuobjevení a vysvobození z pouště

Núbijská poušť skrývala tajemství chrámu v Abú Simbelu až do začátku 19. století. V roce 1813 objevil díky šťastné náhodě celou hlavu a kousek horní části těla krajní sochy Ramesse II. švýcarským učenec Johann Ludwig Burckhardt. Trvalo téměř 100 let, než se chrám podařilo z písku vyprostit.  Musel to být neuvěřitelný pocit, když se výzkumníci a jejich dělníci mohli poprvé postavit před chrám a uviděli jej v celku.  Jen těžko by mohli očekávat, že za pár desítek let někdo rozhodne o tom, že se jejich úsilí zahodí, jako by nikdy nebylo, a že se památka v Abú Simbelu (a nejen ona) obětuje ve prospěch industrializace povodí Nilu. Zatopí jej Asuánská přehrada.

Umělý kopec, vytvořený pro záchranu Abú Simbelu je velmi promyšlená stavba. Zaslouží velký respekt.

Umělý kopec, vytvořený pro záchranu Abú Simbelu je velmi promyšlená stavba. Zaslouží velký respekt.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Nakonec se vědci pod patronací UNESCO dohodli s egyptskou vládou a byl dán souhlas k tomu, aby byl Abú Simbel přemístěn. V letech 1964 až 1968 byl chrám rozřezán na více než 2000 bloků a převezen do bezpečné vzdálenosti od plánovaného břehu přehrady. Uměle vytvořený pahorek s vnitřní betonovou kopulí, která chrání znovu sestavený chrámový komplex, je mistrovským stavebním dílem. 3000 let staré posvátné kultovní místo dostalo další šanci ohromovat své návštěvníky. Doufejme, že nikoho nenapadne jednou pro vždy tuto kapitolu dějin uzavřít. Doufejme, že se nejradikálnější islamisté nedostanou k moci a Egypt zůstane živou pokladnicí nádherných památek.

Skončí vzácný Abú Simbel v podobných troskách?

Skončí vzácný Abú Simbel v podobných troskách?

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Až se budete do Egypta vydávat, nezapomeňte na Abú Simbel, a až budete stát před skvostným chrámem, zastavte se alespoň na pár vteřin a vzpomeňte si, jaké dějiny tady během posledních 3000 let probíhaly. Je to velká vzácnost a málokde na světě máte šanci se takových příběhů opravdu dotknout.

Užitečné rady pro ty, kdo se chystají koupit poznávací zájezd do Afriky (nejen)
 
 Nejčtenější články v rubrice Afrika za posledních šest měsíců
  1. Vyberte nejkrásnější dívku Afriky
  2. Nejkrásnější africká poušť. To je sen
  3. Seychelské ostrovy – kde obrázky na realitu nestačí
 Inzertní sdělení –  Cestovní kancelář Marco Polo byla založena v roce 1990 a po celou dobu existence je soustředěna především na vysoký standard služeb, individuální přístup ke svým klientům, odbornost zaměstnanců a flexibilitu. Jsme připraveni vám připravit cestu do Afriky, Asie, Latinské Ameriky, Karibiku, Austrálie a Polynésie podle vašich přání
 

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín: 10. 2. 2014

Cena:  54 900 Kč

Max. počet účastníků: 12 míst

Poslední 4 volná místa

 

ESENCE: UŽIJTE SI KOMFORTNÍ POZNÁVÁNÍ SRÍ LANKY!

s českým průvodcem

Chcete bydlet v příjemných kvalitních konkrétních hotelích, které atmosféru země dokreslí? Chcete pestrou škálu zážitků v pohodovém tempu, zaručujícím příjemnou dovolenou? Chcete být součástí malé skupinky max. 12 osob doprovázené zkušeným pracovníkem naší CK, který bude maximálně pečovat o Váš komfort a bezstarostný průběh cesty?
Pak je tento zájezd ESENCE SRÍ LANKY určen právě pro vás!

100% garantované uskutečnění zájezdu!

 

FOTO: Jan Papež

Více o zájezdu

Termín: 21. 2. 2014

Cena:  88 290 Kč

Max. počet účastníků: 12

Volných míst: 6

 

MAGICKÁ BARMA

Český průvodce

Málo zemí na světě nabídne svým návštěvníkům tak autentické a intenzívní zážitky jako Barma. Památky máte doslova na dosah bez plotů, bariér a zákazů vstupu. Jednoduše si na všechno „sáhnete“. Atmosféru dob dávno minulých dokreslují místní lidé, kteří žijí prostě a tradičně – žádné džíny, trička či mobily u ucha. Přes svoji chudobu si udržují vřelost a srdečnost

100% garantované uskutečnění zájezdu! 

 

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

 Více informací o zájezdu zde

Termín: 7. 3. 2014

Zaváděcí cena: 69 990 Kč

Max. počet účastníků: 12

Volných míst: 8 

 

KEŇA - TANZANIE

Expedice – Východní Afrika

Český průvodce

Zaváděcí cena – 69 990,-

Cílem tohoto safari je ukázat to nejlepší z Keni a Tanzanie. Zaměřujeme se především na národní parky a rezervace, které jsou nezbytné při utváření pohledu na safari ve východní Africe.
Navštívíme také méně známá místa a užijeme si komunikaci s místními kmeny, včetně proslulých Masajů

 100% garantované uskutečnění zájezdu! 

 

FOTO: Martin Vlasek, CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín odletu: 16. 2. 2014

Cena:  59 990 Kč

Max. počet účastníků: 12

Volných míst: 8 

JAPONSKO - TOKIO A KYOTO

s českým průvodcem

Japonsko, které se vzpamatovalo z nedávné katastrofy opět stojí na nohou a je připraveno vám ukázat svoji moderní tvář v Tokiu a své tradice a historii, tak odlišnou od zbytku světa v prastarém Nikko, Kamakuře, Kyotu a Naře.

100% garantované uskutečnění zájezdu! 

 

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín odletu: 9. 3. 2013

Cena: 89 990 Kč

Max. počet účastníků: 12

Volných míst: 4 

PŘÍRODNÍ KRÁSY KOSTARIKY A RELAX U MOŘE

 Kostarika, rozkládající se mezi dvěma oceány uprostřed Středoamerické šíje, v hustém tropickém pásu, je jedním z biologicky nejrozmanitějších míst na planetě. Kostarika neboli přírodní pokladnice s úžasnou biodiverzitou má mnoho různorodých biotopů, což je její hlavní předností. Deštné pralesy, aktivní vulkány nebo mangrovové mokřady umožňují existenci celé plejády fascinujících živočichů. To vše je možné díky progresivnímu systému ochrany přírody, který je považován za jeden z nejlepších na světě.

  100% garantované uskutečnění zájezdu!