Ani v Africe ale není nic černobílé. Z pohledu Masajů není národní park legální, protože nejsou vládou plněny závazky, které dala při jeho vzniku. V roce 1974 byl národní park Amboseli vyčleněn z mnohem širšího chráněného území, které bylo společné pro divoká zvířata a masajská stáda. Masajové souhlasili s tím, že území národního parku navždy opustí, když jim vláda nahradí přirozené vodní zdroje umělým zavlažovacím systémem.

Sliby ovšem zůstaly z velké části pouze na papíře a i realizovaný systém čerpaných studní je velmi poruchový a často nefunguje právě v kritických obdobích sucha, kdy se jediná voda v oblasti nachází v mokřadech na území parku. Je tedy celkem logické, že Masajové nenechají vymírat svá stáda a ženou je k životadárné vodě nehledě na staré dohody. Že při cestě za vodou stáda spásají pastviny v oblasti národního parku, je doprovodný jev, i když pro život v parku stejně podstatný jako voda sama.

V Národním parku Amboseli a okolní krajině žije více než 1 200 slobů.

V národním parku Amboseli a okolní krajině žije více než 1 200 slonů.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Díky Masajům žije v oblasti Amboseli víc než 1250 slonů

Stáda dobytka by samozřejmě neměla spásat pastviny v parku, ale podívejme se na to, jak divoká zvířata využívají ekosystém Amboseli. Sloni, zebry, pakoně, antilopy a žirafy nezůstávají pouze v hranicích malého národního parku, který má necelých 392 km2 (menší než Praha nebo území kráteru Ngorongoro!), ale operují na území o více než 8 000 km2. A když jsou mimo území parku, nacházejí se na území vlastněném legálně masajskými vesnicemi. Masajové jsou přírodním národem a více než 500 let žijí se svými stády obklopení divokou zvěří. Na rozdíl od zemědělců divokou zvěř kolem sebe tolerují a díky tomu přežívá v tak velkém množství.

V současné době využívá ekosystém národního parku Amboseli více než 1250 slonů. V každém okamžiku je jich přímo na území parku něco mezi 300 až 400 kusy, ostatní jsou mimo park. 800 – 900 slonů se tedy neustále pohybuje po území Masajů. Kdo někdy viděl, jakým způsobem sloni získávají svou potravu, dovede si představit, kolik konfliktních situací asi denně nastává.

Mokřady jsou oblíbeným místem nejen slonů, ale i buvolů.

Mokřady jsou oblíbeným místem nejen slonů, ale i buvolů.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Sucho zabijí

Vedení národních parků v Keni si je vědomo toho, kolik zvěře denně hostí Masajové na svém území, a tak v období sucha vzniká každoročně nepsaný kompromis – některé mokřady jsou vymezeny pro napájení masajských stád. Problém tkví ovšem v tom, že Masajové v nouzi ženou stáda i k jiným mokřadům, a zebry a pakoně tak nemají dostatek pastvin. Extrémní sucho v roce 2009 například znamenalo, že v Amboseli uhynuly téměř všechny zebry a obnovení jejich stád na území parku bude trvat mnoho let. Dalším problémem je i růst počtu kusů dobytka v majetku Masajů z okolí parku. Mohou za to i peníze, které Masajové vydělávají na spolupráci s parkem a na obchodování s turisty. Je téměř jisté, že část Masajů se podílí i na ilegálním obchodě se slonovinou a vydělané peníze se opět projeví na růstu jejich stád. Vše tedy souvisí se vším a vše se točí tak trochu v kruhu.

Hyeny sehrávají v Amboseli především v období sucha velmi důležitou hygienickou roli.

Hyeny sehrávají v Amboseli především v období sucha velmi důležitou hygienickou roli.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Masajové navíc obviňují vládu, že neinvestuje část peněz vybraných na vstupném do parku do obnovy a údržby čerpacích systémů, které by zajistily stálý přísun vody do napajedel pro jejich stáda.

Legendární Američanka brání slony

A v tomhle propletenci ční jako maják aktivita jedné 74leté dámy – paní Cynthie Moss. Ta zasvětila posledních 41 let svého života studiu a ochraně slonů v Amboseli. Její vytrvalá snaha a až don Quijotský každodenní boj za zlepšení podmínek pro 58 sloních rodinných klanů nese své ovoce. Komunita Masajů je mnohem vnímavější k potřebám slonů a vedení národních parků si nedovolí aplikovat žádná neschválená řešení. Paní Cynthia se objeví všude, kde se děje něco kolem slonů z Amboseli, a nikdo si nedovolí zpochybnit její erudici nebo zásluhy. Její Amboseli Elephant Research Project ale nemá na růžích ustláno. Mnoha lidem je trnem v oku a snaží se její aktivitu buď omezit, nebo přímo zastavit. V současné době například několik jejich nejbližších spolupracovníků čelí obvinění z účasti na nelegálním obchodu se slonovinou. Ačkoliv je to nařčení absurdní, vrhá samozřejmě stín na důvěryhodnost celého projektu.

Mokřady v Amboseli jsou napájeny vodou z ledovce na vrcholu Kilimandžára.

Mokřady v Amboseli jsou napájeny vodou z ledovce na vrcholu Kilimandžára.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Z hlediska safari jsou ve východní a jižní Africe určitě mnohem zajímavější místa než národní park Amboseli. Zvlášť o víkendech je zde hodně plno a díky tomu, že je to jeden z mála parků, kam je možné vjet i obyčejným osobním vozem, můžete mít čas od času pocit, že jste součástí masové turistiky. Když budete trpěliví a budete vědět, kde máte být při západu slunce, může se vám poštěstit setkání s početným stádem slonů s horou Kilimandžáro v pozadí. To pak tajíte dech a víte, že stálo za to se v Amboseli zastavit.

Celá stáda slonů neustále putuje za vodou a potravou, denně urazí až 35 km.

Celá stáda slonů neustále putují za vodou a potravou, denně urazí až 35 km.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Až se vydáte do Amboseli, vnímejte národní park v kontextu mnohem širšího území. Amboseli nejsou jen obrázky legendárního Kilimandžára, ale je to území tvrdého a nejednoznačného boje o jednu z největších sloních populací v Africe.

Inzertní sdělení: Připravíme pro vás v Keni safari na míru!
Cestovní kancelář Marco Polo vám připraví cestu do Afriky na míru, podle vašeho přání. V parku Amboseli používáme pro naše klienty tyto ověřené a kvalitní lodže.
 

Ol Tukai, Amboseli, Keňa

FOTO: CK Marco Polo International

Více informací zde

Ol Tukai 

Ol Tukai Lodge je jedním z nejlepších míst na světě, odkud můžete pozorovat slona na pozadí s nejvyšší africkou horou Kilimandžárem. Spisovatelé nazvali Ol Tukai a národní park Amboseli jako "domov bohů". Těm se odsud nabízí jedinečný pohled: za rozbřesku vystupuje slunce z úpatí nejvyšší africké hory, jejíž vrcholek pokrývá bílá sněhová čepice...

Kilima Safari Camp

Tento luxusní safari kemp leží na hranici národního parku Amboseli, hned u brány Kimana Gate. Je tvořen 72 stany a hosté se mohou kochat překrásným výhledem na Kilimandžáro. V kempu Kilima můžete pozorovat zvěř u napajedel přímo od svých stanů. V této oblasti žije velká populace slonů.

 

Kilima Camp, Amboseli, Keňa

FOTO: CK Marco Polo International

Více informací zde

 

Tortilis Safari Camp, Amboseli, Keňa

FOTO: CK Marco Polo International

Více informací zde

 Tortilis Safari Camp

Tortilis Camp je malý elegantní kemp situovaný uprostřed krásné přírody na okraji národního parku Amboseli. Je obklopen akáciemi, které mu daly své jméno (Acacia Tortilis). Tvoří jej pouhých 16 luxusně zařízených prostorných stanů, takže pobyt zde je opravdu jedinečným zážitkem. Každý stan má vlastní terasu, odkud si můžete vychutnat krásný výhled na Kilimandžáro.

 
 

Safari na koních, Keňa

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Více informací zde


Africkou buší na koni

Máte rádi přírodu, dobrodružství a milujete jízdu na koni? Právě pro vás je tedy určeno toto neobvyklé safari, při kterém budete obdivovat a objevovat nádhernou africkou přírodu z koňského hřbetu. Zelené pahorky africké, pláně, nad kterými se tyčí majestátní Kilimandžáro, setkání s divokou zvěří tváří v tvář, pikniky v buši…