Kráter Ngorongoro je naprosto unikátní ekosystém, který nelze najít v takovém rozměru a četnosti fauny a flory nikde jinde na světě. Víceméně bez zásahu člověka se tu vytvořila stabilní a vyvážená komunita živočichů, která dokáže zajistit po mnoho stovek let reprodukci celého potravinového řetězce. V průběhu roku zde žije 20 až 25 tisíc kusů živočichů. Jejich stavy se harmonicky snižují a zvyšují podle období sucha a dešťů.

Kráter Ngorongoro je unikátním ekosystémem, který nemá obdobu na celém světě.

Kráter Ngorongoro je unikátním ekosystémem, který nemá obdobu na celém světě.

FOTO: Jan Papež

Jedním z lákadel kráteru Ngorongoro je nosorožec dvourohý (zvaný černý). Ještě v roce 1966 bylo na území kráteru celkem 108 kusů tohoto vzácného zvířete, ale v sedmdesátých letech se pytláci postarali téměř o jeho vyhubení. Dnes je zde ostře sledovaná populace 14 kusů.

V kotlině žijí velká stáda buvolů, zeber a pakoňů, buvolců, vodušek a mnoha jiných druhů antilop a gazel, velké množství lvů, gepardů a dalších šelem. Zvířata mohou svobodně migrovat z kaldery a vracet se zpět, ale většina z nich zůstává na celý život. Ovšem jsou i druhy, které v Ngorongoru neuvidíte. Jinde velmi četné antilopy Impaly, či buvolec Topi a především žirafy. Ačkoli zde roste mnoho akácií, nepotkáte tu žirafu ani jednu.

Zebry mají v kráteru Ngorongoro ideální životní podmínky.

Zebry mají v kráteru Ngorongoro ideální životní podmínky.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Vědci z berlínské ZOO, kteří ekosystém kráteru Ngorongoro studují systematicky již od roku 1993, přišli na jednu velmi zajímavou skutečnost. Koncentrace hyen na území kotliny je přibližně dvojnásobná v porovnání se Serengeti, Tarangire a dalšími národními parky. Vědci tvrdí, že právě díky této vysoké koncentraci hyen nevidíte v kráteru kostry mrtvých zvířat a nehrozí epidemie mnoha nemocí. Hyena díky svým čelistem dokáže rozdrtit i velmi tvrdé kosti a poradí si i s kůží zeber, která je velmi odolná a nedokáže ji protrhnout a pozřít dokonce ani většina druhů supů.

Hyena díky svým čelistem dokáže rozdrtit i velmi tvrdé kosti a poradí si i s kůží zeber.

Hyena díky svým čelistem dokáže rozdrtit i velmi tvrdé kosti a poradí si i s kůží zeber.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Pro vstup a pohyb turistů v kráteru platí velmi přísná pravidla a jejich nedodržení se velmi přísně trestá. Kromě dvou odpočinkových míst, která byla velmi pečlivě vybrána, je zakázáno opustit vozidlo, vozidla se smí pohybovat pouze po vyhrazených cestách a jejich počet se správci parku snaží v posledních letech snížit, pohyb všech návštěvníků je neustále monitorován správou parku a její zaměstnanci jsou připraveni okamžitě reagovat na jakékoliv porušení pravidel.

Přesto se zdá, zvlášť v poledních hodinách, že počet turistů je na hranici únosnosti, zvedá se počet drobných překročení pravidel, která ruší svět zvířat. Do kráteru bohužel přijíždí stále více návštěvníků, kteří si neuvědomují unikátnost tohoto ekosystému, nechápou ojedinělost tohoto území a vnímají Ngorongoro jen jako atrakci.

Z hrany kráteru (2 600 m.n.m.) je do nitra kráteru nádherný výhled.

Z hrany kráteru (2 600 m.n.m.) je do nitra kráteru nádherný výhled.

FOTO: Jan Papež pro Creator Lodge

Určitě stojí za to do kráteru Ngorongoro vyrazit, ale je nutné vědět, jak takovou návštěvu uskutečnit, aby byla nádherným celoživotním zážitkem.