Házmburk, který se nachází na 418 metrů vysokém čedičovém kopci sopečného původu, byl několikrát dobýván vojsky Jana Žižky z Trocnova. Podle dochovaných pramenů nikdy nepadl. Házmburkové patřili ve 14. a 15. století k nejmocnějším rodům království a jejich nedobytný hrad se stal významnou oporou krále a církve. Počátky tohoto hradu nelze přesně historicky doložit.

První zpráva z roku 1335

Původně se jmenoval Klapý a byla to pouze kamenná tvrz s obrannou funkcí. Do podoby hradu byl přestavěn zřejmě Lichtenburky kolem roku 1300. Později se musel dostat do královské državy, protože první písemná datovaná zpráva je z roku 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad Klapý Zbyňkovi Zajícovi z Valdeka. Ten hrad Klapý výrazně přestavěl, rozšířil a později také přejmenoval na Hasenburg, Zajícův nebo Zaječí hrad. Házmburkové podle tehdejších zvyků i módy upravili i svůj erb.

Házmburk byl několikrát přestavován a rozšiřován na pohodlné a důstojné sídlo a postupně zabíral celou nezalesněnou plochu kopce. Měl protáhlý tvar od západu k východu v délce 170 metrů a šířce kolem 30 metrů. Zajícové věnovali velkou péči opevnění přístupové cesty a předhradí. Vstupní cesta procházela hluboko ve svahu první branou dolního hradu a potom stoupala k novému hornímu hradu. Ten byl opevněn novou hradbou ve tvaru kapky.

Hradu dominuje Černá věž

Dolnímu hradu, nebo chceteli předhradí, dominuje Černá věž. Je 25 metrů vysoká, oválná, postavená z místního tmavého čediče. Má v průměru 9 metrů a sílu zdí 2 m. Hornímu hradu vévodí hranolovitá Bílá věž, která je nahoře ukončena cimbuřím. Je vysoká 26 metrů a postavena ze světlého pískovce. Pravděpodobně byla obytná.

Nahoru do věže se dostanete po dřevěném schodišti a rozhled z ní stojí za vynaloženou námahu. Je vidět daleko do okolí, ale i na zbytky budov kolem věže. Schodiště je nahoře kryté důmyslným posuvným poklopem. Jádrem hradu byl patrový palác. Byly tu ještě další dvě palácové budovy a dodnes můžeme vidět také zachovanou cisternu na vodu s nálevkovitě rozšířeným hrdlem. Všechny budovy jádra včetně Bílé věže byly z obranných důvodů přístupné jen z patra a byly spojeny pavlačí a můstky.

Informace pro turisty

Hrad je zpřístupněn celoročně. Pod kopcem je vybudované nevelké parkoviště. Cesta k hradu je značená, takže nezabloudíte. U první brány, kde se prodávají vstupenky, si lze zakoupit také suvenýry, pohledy, turistické známky či malé občerstvení. Celý kopec je botanickogeologická rezervace s chráněnou teplomilnou květenou čedičových skal. Házmburk na starých pohlednicích-zde klikněte