Organizátorům slavností se totiž podařilo ojedinělým skloubením temperamentu slováckého folklóru, lahodnosti zdejšího vína i gastronomických specialit a otevřených objektů historických památek města Uherské Hradiště vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, ve které vykvétá duch vinařské tradice, pestrost slováckých krojů, šikovnost lidových řemeslníků i um nespočetného množství muzikantů, zpěváků a tanečníků.

Slavnosti nejsou "obyčejným" folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností více než 40 měst a obcí z okolí Uherského Hradiště, které jsou spolupořadateli těchto slavností.

Hostitelským městem se již před čtyřmi lety, kdy byla tato novodobá tradice založena, stalo královské město Uherské Hradiště, které je ne nadarmo nazýváno slováckou metropolí.

Idea pořádat vinařské slavnosti navazuje na prvorepublikovou uherskohradišťskou tradici velkých národopisných výstav, avšak zrodila se ve zdejších podnikatelských kruzích. Pan Ivo Valenta, zakladatel Nadace Děti -kultura - sport, která je hlavním podporovatelem slavností, si uvědomil, že revitalizovat slováckou kulturu vína znamená postarat se nejen o atraktivní, ale i o důstojné zviditelnění těchto vzácných hodnot. Myšlenka nalezla široký spontánní ohlas ve vinařských obcích a městech v širokém okolí a do Uherského Hradiště se po mnoha letech opět vrátila národopisná slavnost, která je skutečně reprezentativní přehlídkou bohatosti slovácké tradiční lidové kultury.

Průvod a programy mikroregionů

 Slavnosti zahájí v sobotu 9. září 2006 v 9.30 hodin průvod několika stovek lidí v historických kostýmech a krojích. Vyjde z mařatických vinohradů (čtvrť Uherského Hradiště) a bude směřovat do středu města na Masarykovo náměstí, kde se mohou diváci těšit na defilé všech zúčastněných obcí a mikroregionů.

Poté budou na stanovištích regionů v památkových objektech probíhat jejich vlastní programy - jakési malé festivaly. Vystoupí několik desítek vynikajících muzik, souborů a sólistů. Odpoledne pak vyvrcholí hlavním programem u Slovácké búdy ve Smetanových sadech, kde pak bude dlouho do noci pokračovat beseda ucimbálu . V mařatických vinohradech bude otevřeno hned několik velkých vinných sklepů, a všude bude k dobrému vínu vyhrávat muzika.

Muzikantská loď

 Letos poprvé vypluje po řece Moravě také speciální muzikantská loď, která bude na své palubě opět hostit návštěvníky slavností nejen vínem a gurmánskými specialitami, ale také nezapomenutelným zážitkem vykresleným tóny lidových písniček. V zahradním areálu restaurace Koruna je pak připraveno finále "Slovácké křídlovky", neboli přehlídky nejlepších regionálních dechových hudeb.

Od sobotního rána se promění Masarykovo náměstí ve velký jarmark. V areálu kolem Slováckého muzea ve Smetanových sadech se budou moci diváci seznámit s mistrovstvím lidových řemeslníků. Ukázky řemeslných prací obsáhnou téměř všechny existující materiály a techniky a nebudou chybět ani takové kuriozity, jako je stloukání másla.

Na své si však přijdou i rodiče s dětmi. Pro ně je na Mariánském náměstí a v Bastionu připravena řada atrakcí, o které se postará skupina historického šermu Memento mori. Děti dostanou příležitost zúčastnit se v Domě knihy Portal a v Galerii Slováckého muzea soutěže o nejlepší výtvarnou práci na motivy vinohrad, vinobraní, národopisné slavnosti. Nejzdařilejší dílka budou vydána jako sada pohlednic.

V neděli 11. září od 10.00 hodin mohou ve velkém sále uherskohradišťské Reduty vychutnat i nejnáročnější znalci několik stovek vzorků vín, které Vinaři Mařatice pro tuto příležitost shromáždili od nejlepších vinařů a producentů ze všech míst pořádajících slavnosti. V naprosté většině jsou to vína oceněná prestižními medailemi. Letošní novinkou je také odborné hodnocení vystavovaných vzorků a vyhlašování Šampióna Slováckých slavností vína.

Rozšířený nedělní program

Další novinkou letošního ročníku je také rozšíření nedělního programu o akce v objektech a areálech otevřených památek v celém regionu. Pořady budou koncipovány tak, aby odpovídaly smyslu historického prostoru a technickým možnostem. Půjde vždy o asi dvacetiminutové bloky, umožňující, aby návštěvníci památek mohli sledovat alespoň část každého vystoupení.

V Uherském Hradišti půjde především o Františkánský klášter, Mariánské náměstí, kostely na Masarykově a Mariánském náměstí a Galerii Slováckého muzea. V okolí slovácké metropole pak zámek Uherský Ostroh, zámek Buchlovice, hrad Buchlov, Archeoskanzen Modrá, bazilika na Velehradě, Vlčnovské búdy, tvrz v Hluku a památkový areál ve Veselí nad Moravou.

Uherskohradišťské Masarykovo náměstí pak nabídne kromě pokračujícího jarmarku také přehlídku dětských folklorních souborů. Na nádvoří pod Starou radnicí bude dopoledne věnováno přehlídce dětských svátečních krojů, kterou každoročně připravuje národopisné oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Pokus o rekord
Slavnosti vína budou s největší pravděpodobností zapsány do České knihy rekordů. Pořadatelé slavnosti se totiž pokusí za přítomností komisařů z agentury Dobrý den z Pelhřimova o rekord v největším počtu krojovaných, kteří vyrazí do jednoho společného průvodu.
Začátkem září se do Uherského Hradiště každoročně sjíždí velké množství krojovaných, aby zde navázali na tradici národopisných slavností z třicátých let minulého stolení a společně vzdali hold vínu jako neodmyslitelnému symbolu našeho kraje. A protože jsme v minulosti mohli pouze odhadovat, kolik lidí v krojích se zúčastní velkolepého slavnostního průvodu, kterým jsou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek zahajovány, jsme velmi rádi, že pro letošní rok budeme mít tento údaj zdokumentován a notářsky ověřen, uvedl manažer slavností Jaroslav Zapletal.
Padne-li v této souvislosti také rekord a slavnosti vína se zapíší do České knihy rekordů jako akce, které se zúčastnil největší počet krojovaných, bude to jen další důkaz toho, že tradiční lidová kultura na Slovácku je i na počátku třetího tisíciletí stále živou součástí našeho bytí, vysvětlil důvod pokusu o rekord Zapletal. Podle jeho slov však v žádném případě nedojde k narušení již dříve avizovaného programu slavností nebo živelného projevu slováckého folklóru, který je pro tuto akci tak typický.