Autory ve většině případů velmi pozoruhodných námětů jsou studenti Fakulty stavební VUT Brno. „Jde o velmi zajímavé návrhy, z nichž některé lze uskutečnit bez větších problémů brzy, jiné si budou muset na realizaci počkat, ale i ta je v dohledu dvou tří let,“ říká ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. „Další by se mohly stát podkladem pro realizaci při případné výstavbě nových bloků,“ dodal jeden ze spoluautorů nápadu vyvolat zájem o elektrárnu budoucími architekty či stavaři.

„Uvědomili jsme si, že my energetici vidíme elektrárnu úplně jinýma očima než mladí odborníci zvenčí, a to je pro záměr zatraktivnění elektrárny jenom dobře,“ vyzdvihl Štěpanovský. Návrhy posuzovala komise složená ze zástupců elektrárny i obyvatel regionu kolem ní, prvních pět bylo oceněno.

Většina z autorů, kterými byli vesměs studenti třetích ročníků FS VUT Brno, si za cíl vybrala nejviditelnější symboly – monumentální, 125 metrů vysoké chladicí věže. Ty figurovaly jako objekt pro například barevné pokrytí často v duhových barvách, zřejmě aby autoři zdůraznili čistotu energie, která v prostoru elektrárny vzniká, některé se zaměřily na stále více používaný videomapping, kdy by světlý podklad věží posloužil coby obří promítací stěny.

Další z návrhů kalkulovaly se současnou poptávkou po adrenalinových zážitcích. Chodník v oblacích či stezka v páře nebo přímo rozhledna na některé z nich by totiž určitě adrenalinovým zážitkem byly.

Vyhrála stezka

Porotě se nejvíce líbil návrh nazvaný JEDu RR/Stezka s rozšířenou realitou. Mimo jiné i proto, že je vcelku bez problémů realizovatelný. Studenti Václav Eliáš a Jakub Prachař totiž navrhují vytvořit cyklistickou naučnou stezku v okolí elektrárny, jednotlivá zastavení by obsahovala informace, které bude možné číst chytrými telefony.

Druhé místo získali Vlada Kozhevniková a Ondřej Venclík, kteří se zaměřili na prostor před elektrárnou, kde bude brzo nutno zrekonstruovat autobusové nádraží a parkoviště (v JED pracovalo na počátku roku 1385 lidí). I ten bude možné zřejmě brzy realizovat. „Navrhli jsme, aby toto místo nesloužilo jen jako čekárna, ale například i jako herna pro děti, byl by zde park, aby jej prostě mohli navštěvovat a využívat lidé, kteří třeba v elektrárně vůbec nepracují,“ vysvětlil Ondřej Venclík.

Tento projekt bude předán jako doplněk k projektové dokumentaci pro rekonstrukci prostoru před elektrárnou. Všechny návrhy jsou od pondělí k vidění v informačním centru elektrárny.