Kromě hradů jsou do první fáze projektu, který pořádá státní agentura zabývající se nemovitostmi, zapojeny také kláštery či vily, ale třeba i farmy a usedlosti. Zkrátka široké spektrum budov, na jejichž renovaci nejsou ve státní kase potřebné finance.

Kdokoli, kdo je naopak má, si může historické nemovitosti dlouhodobě pronajmout a přetvořit je na zařízení nabízející služby turistům. Projekt je otevřen jak Italům, tak soukromým subjektům ze zahraničí.

Díky projektu se má turismus přesunout z přetížených míst Itálie – z Benátek, Florencie a Říma – do celé země a na neobjevená a dosud nepříliš prozkoumaná místa. Nemovitosti ale nejsou vyloženě odříznuté od zbytku světa, často kolem nich vedou například cyklistické či turistické stezky, které mají v oblibě například poutníci či milovníci přírody.

Neprozkoumaná zákoutí země

Jedním z takových historických skvostů, který byl do první fáze projektu zařazen, je hrad Blera ve vesničce Civitella Cesi ve střední Itálii. Kdysi domov šlechticů dnes obývají především hordy holubů. Zpovzdálí možná působí stavba netknutě, ale při bližším průzkumu lze vidět, že má mimo jiné vymlácená skla v oknech a v interiérech jsou pomalované zdi. Do obnovy hradu bude proto potřeba vložit mnoho peněz.

Až se opráší zašlá slávu hradu, turisté se zde budou moci zastavit na jídlo, odpočinek, ale i kvůli opravě kol. Blera totiž stojí nedaleko starodávné poutní cesty Via Francigena, která vede až z anglického Canterbury do Říma. „Jakmile bude hrad opravený, budou se zde moci zastavovat i dnešní poutníci, kteří touto cestou stále chodí, ale také cyklisté, kteří po ní projíždějí,“ tvrdí Roberto Reggi, ředitel agentury, která projekt zaštiťuje.

„Naším cílem je propagovat takzvaný pomalý turismus, jehož rozvoji napomáhají právě poutníci, cyklisté a další lidé, kteří objevují nepoznané krásy země,“ dodává Reggi. Rekonstrukce památek je pak výzvou pro celé komunity, aby zapracovaly na turistické nabídce. Mnohým vískám a obcím by revitalizace objektů měla výrazně ekonomicky pomoci.

Tento rok zapojila agentura do projektu celkem 103 objektů a stejný počet má v plánu přidat i v roce 2018 a 2019. „Dohromady tedy více než 300 památek. Už na těch prvních 100 jsme obdrželi kolem 21 000 žádostí o pronájem, takový zájem jsme ani nečekali,“ tvrdí Reggi.