V samotném zámku si mohou turisté zvolit jednu ze tří tras. První zahrnuje historické interiéry ze 16.–18. století, druhá z první a druhé poloviny 19. století. Třetí pak zahrnuje zámecké barokní divadlo, které je jednou z nejkomplexněji dochovaných zámeckých barokních divadelních scén 18. století na světě, expozici Hradního muzea, zámeckou věž, konírnu a sedlovnu, galerii Máselnici, galerii Václavské sklepy a zámeckou kovárnu. Jak Právu řekl kastelán Pavel Slavko, letos se rozšíří právě expozice konírny a sedlovny.

Uvidí původní podobu interiérů

Velké překvapení čeká na návštěvníky zámku Červená Lhota. „Interiéry prvního patra dostaly podobu, jakou měly v době, kdy zde pobývala rodina prince Johanna Schönburg-Hartensteina, významného rakouského diplomata, velvyslance ve Vatikánu a nositele Kristova Řádu. Změny nastaly i ve východním křídle zámku — salónu a budoáru, kde se na autentická místa vrátil původní mobiliář. Návštěvníci mohou poprvé spatřit spoustu zajímavých předmětů.

Pozoruhodné jsou především zlacený relikviářový domácí oltářík, kavkazská kopí, orientální dýka, dva ručně malované vějíře, livrej zdejšího vrchního lokaje a především uniforma samotného prince Johanna, jehož osobnost dokreslí i faksimile dekretů k řádům a vyznamenáním, které během své diplomatické kariéry obdržel,“ popsal změny kastelán Tomáš Horyna.

Úspěšně pokračují i práce na opravě věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou, a jak připomněl ředitel českobudějovické územní památkové správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec, výhradně tradičními řemeslnými postupy. Vznikl tak experimentální projekt poutající pozornost dětí i dospělých. Prostřednictvím replik středověkých stavebních strojů, například jeřábu s otočným ramenem, se žáci seznamují s fyzikálními principy, na jejichž základě se stavělo ve středověku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.