Metan se v jezeře tvoří rozkladem organických látek, za pomoci bakterií přímo ve vodě. Organickou látkou se rozumí rostliny, listy stromů i samotné stromy nebo také těla zvířat, která uhynula a spadla do jezera. Veškeré organické látky, které klesnou až na dno, se stanou potravou pro bakterie. Ty pak vše rozkládají na metan.

Když jezero Abraham zamrzne, starší metan unikající z hlubších vrstev zemské kůry, zůstane v pasti na dně jezera v podobě bílých kamenů známých jako hydráty metanu. Jak se jezero začne zahřívat, metan uniká a žene se na povrch. V kombinaci s metanem z rozkládajících se látek to vytváří úžasně vypadající zmrzlé sloupce bublin.

Zamzlé bubliny plné metanu

Zamrzlé bubliny plné metanu

FOTO: Profimedia.cz

Kanadští obyvatelé mají pro strach uděláno a s nebezpečným metanem si zahrávají. Ve skupinkách chodí na jezero, a zatímco jeden z nich se snaží prorazit bublinu, aby metan unikl, druhý je připravený s otevřeným ohněm. Vypadá to pak, jako by z jezera šlehaly plameny. Abraham však není tímto jevem ojedinělé. Jedná se o celou arktickou oblast, ve které lze tento úkaz najít.

Metan je silný skleníkový plyn, který má dvacetkrát větší dopad na změnu klimatu než stejné množství oxidu uhličitého v časovém horizontu 100 let. Při pokojové teplotě je to netoxický plyn bez barvy a zápachu a lehčí než vzduch.