Zbytky chrámu, který byl postaven před více než 650 lety, byly objeveny na místě, kde stával supermarket. Už před dvěma lety zde byly objeveny lidské ostatky a různé keramické střepy, nález chrámu však překvapil i samotné archeology. Nachází se totiž poměrně daleko od městského centra, kde v minulosti stál Tenochtitlán. Pravděpodobně se tedy jednalo o předměstskou čtvrť.

Vzhledem k poloze i tvaru experti odhadují, že byl chrám zasvěcen bohu větru Ehécatl-Quetzalcóatlovi. Odehrávat se tu měly také ceremoniály a obětování, jelikož se na místě nalezly další lidské i zvířecí kosti.

Tenochtitlán byl založen už v roce 1325 a jako hlavní město sloužil do roku 1521, než byl dobyt Španěly. Tehdy se jednalo o největší město amerického kontinentu, několik jeho pozůstatků, na kterých stojí dnešní Mexico City, je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.