O Bergenu se v Norsku často říkává, že je kulturním centrem země. A vskutku – počet výstav a muzeí je zde na poměrně malém prostoru opravdu až překvapivý. Mnohdy v tomto směru neoplývám rozhodností, ale když jsem v mapě spatřil muzeum lepry, tak jsem snad zatím ještě nikdy neměl jasněji…

Vstup do nemocnice, které se všichni obávali.

Vstup do nemocnice, které se všichni obávali.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Bergenské muzeum lepry se nachází v budově nemocnice sv. Jiří, kde lidé postižení leprou pobývali. Není asi třeba dodávat, že s budovou nemocnice byla přímo propojená kaplička, aby zemřelé nemuseli před pohřbem složitě přemísťovat po městě.

Leckoho by však mohlo překvapit, že se poměrně sympaticky vyhlížející budova nachází téměř v samotném srdci města, jen co by kamenem dohodil od nejkrásnějšího parku ve městě a vedle čtvrti, která hostí ty nejzajímavější výstavy.

Interiér nemocnice působí jako z westernového filmu.

Interiér nemocnice působí jako z westernového filmu.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Životního prostoru měli pacienti trpící leprou extrémně málo

Životního prostoru měli pacienti trpící leprou extrémně málo

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud jste slabší povahy, je třeba počítat s tím, že hned po vstupu do budovy nemocnice na vás padne stísněný pocit. Poté, co zaplatíte u vstupu (dospělí to mají za 80 norských korun, děti do 16 let zdarma), dostanete se do prostoru, který vypadá s trochou nadsázky jako vězení kombinované s westernovým hostincem. Poměrně ponuré osvětlení proudící dovnitř víceméně jen oknem v čele budovy temnou atmosféru už jen dotváří.

Nejvíce pacientů v Evropě

Velmi rychle vám dojde, jak extrémně malý životní prostor nemocní leprou měli. Jenže muzeum není pouze strohým nahlédnutím do smutné části životů těch, kteří onemocněli leprou. Vzdává také hold těm, kteří položili svůj život ve snaze tuto chorobu vymýtit.

Maličké místnosti, kde nemocní žili, jsou dnes výstavními místnostmi a každá nese svůj příběh či je zaměřená na něco trochu jiného. V některých pak není nic, abyste si mohli život malomocných v nemocnici lépe představit.

Některé exponáty muzea nejsou pro slabší povahy.

Některé exponáty muzea nejsou pro slabší povahy.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Nemocnice sousedí přímo s kostelem. Proč, to asi dáte dohromady...

Nemocnice sousedí přímo s kostelem. Proč, to asi dáte dohromady...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Nemocnice v Bergenu stojí již od počátku 15. století a má za sebou tak bohatou, ač nepříliš světlou historii. Za zmínku jistě stojí, že mezi lety 1850 a 1900 byla v norském Bergenu největší koncentrace pacientů trpících leprou v celé Evropě. Poněkud drsná, ale stěžejní pasáž existence této nemocnice byla ukončena až v roce 1946, kdy zde na lepru zemřeli poslední dva pacienti.