Nadšencům historie je z úvodu jasné, že zůstávají doma, milovníkům vyhlídek nabízíme skvostný výhled nikoli do dálky. O výjimečnosti oblasti v Moravskoslezském kraji přibližně mezi Studénkou a Ostravou věděli nepochybně již naši předci. Stát o tuto oblast projevil zájem až v roce 1991, kdy byla vyhlášena CHKO. Příroda a možná trochu i člověk zde přichystali rozmanitou scenerii.

Řeka Odra si na většině míst zachovala přirozenou podobu mnoha meandrů, zátok a míst, kde se může v klidu rozlít. Rybníků je ve zdejší oblasti nepočítaně a vytvářejí tak pravou tvář Poodří. Ne nadarmo se o Poodří mluví a píše jako o mokřadu, který byl v roce 2005 zařazen na seznam ohrožených mokřadů, a to kvůli absurdnímu nápadu výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Mimo to je CHKO chráněna v soustavě Natura 2000 jako ptačí oblast a evropsky významná lokalita. Sečteno a podtrženo oblast má velkou hodnotu ve všech směrech.

Labutích rodin je na rybnících hodně

Labutích rodin je na rybnících hodně.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Chráněnou oblastí vede několik turistických tras včetně naučných. Jedna z nejhezčích je asi červená, která vás povede od Polanky nad Odrou do Jistebníku, spolu s ní tam mají svou trasu rovněž cyklisté. Kdysi hojně jezdili přímo kolem rybníků od mostu v Polánce, ale protože tato stezka vedla u rybníku Kačírek nejpřísněji chráněnou zónou, byl tam cyklistům vjezd zakázán.

Čáp bílý hledá něco k snědku.

Čáp bílý hledá něco k snědku.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Důvod byl prostý, projížděli Národní přírodní rezervací Polanská niva, což je nejcennější místo celého CHKO. Chráněné je především pro svou jedinečnou ukázku lužního lesa s mrtvými rameny a meandrující Odrou, na které navazují luční společenstva. Roste tam mnoho vzácných bylin a na jaře u rybníků hnízdí vodní ptáci, které by provoz rušil.

Rak či škeble

Pokud se chcete podívat do těchto míst, vydejte se tam pěšky a choďte po cestičkách a tiše. Odměnou vám budou nejen malebné výhledy jak na rybníky, tak řeku, ale i zdejší obyvatelé. Přes 150 živočichů, které v CHKO můžete potkat, je podle zákona chráněných. Setkat se můžete s rakem říčním, velevrubem malířským, škeblí rybniční či modráskem bahenním.

Najdete tady i zástupce savců.

Najdete tady i zástupce savců.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Při naší návštěvě jsme měli štěstí na druhy, které jsou častější. Na rybnících je ani nemusíte vidět, ale přesto víte, že tam jsou. Řeč je o skokanech, kteří hlavně z jara o sobě dávají vědět opravdu hlasitým sborovým zpěvem. Za ten by se nemusel stydět i lecjaký koncertní sál. Pakliže budete mít více štěstí, uvidíte užovku obojkovou plazící se na vodní hladině nebo ondatru.

Pěvecký koncert doplňují pěvci z rákosí.

Pěvecký koncert doplňují pěvci z rákosí.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Na rybnících je čilý ruch. Ze strany na stranu létají volavky, u rákosí si cestu prošlapává čáp bílý. Nemusíme připomínat labutě, kachny, lysky nebo také potápky. Na rákosu pak můžete zaznamenat bravurně šplhajícího rákosníka. Samozřejmě se Poodří může pochlubit i druhy, jež hned tak neuvidíte. Patří mezi ně ledňáček říční, orel mořský a skalní, sokol, jeřáb nebo dudek chocholatý.

CHKO je plná vody

CHKO je plná vody.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Asi nejvzácnějšími druhy budou vydra a bobr, jehož asi hned tak neuvidíte, avšak stopy po něm najít můžete. Na cestu tak doporučujeme nejen svačinu, nýbrž také dalekohled.

Sousedem letiště

Poodří ovšem není jen ráj pro zoology, ale i pro botaniky. Oblast je na rostliny velmi bohatá, protože se tam nacházejí různé typy stanovišť — louky, řeky, mokřady, a tůně. Najdete tam chráněné rostliny jako kotvice plovoucí, plavín štítnatý, leknín bílý či kapradiník a lilie.

Koncert v Poodří pořádají hlavně skokani

Koncert v Poodří pořádají hlavně skokani.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Když se vynadíváte na rybniční hladinu nebo vzácnou květenu, vydejte se směrem ke Studénce. Neznačených cest pro pěší existuje více, jinak vás povede buď červená značka nebo z druhého břehu Odry naučná stezka Odra-niva. Třetí varianta spojuje obě předchozí a projdete se kolem dokola severní části CHKO.

Řeka Odra dotváří obraz Poodří

Řeka Odra dotváří obraz Poodří.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Pakliže vás příroda nevyčerpá, a přesto byste chtěli vidět nějakou tu místní památku, lze navštívit například Letiště Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově, které sousedí s Poodřím. Dostanete se k němu z Albrechtiček.

V nabídce jsou dále minimálně tři zámky. Veřejnosti přístupný je novogotický zámek ve Studénce. Vrcholně barokní zámek Nová Horka musíte obdivovat jedině zpoza plotu, stejně jako nedaleký pseudorenesanční zámek Bartošovice. V okolí najdete určitě více pozoruhodností, jež stojí za návštěvu podobně jako celá Chráněná krajinná oblast Poodří.

Výlet najdete na Mapy.cz. Nebo si můžete jedním kliknutím do mapy naplánovat vlastní.