„Jarní palác musí být znám veřejnosti, musí být otevřený rumunskému lidu, který se musí smířit se svými dějinami a musí znát svou minulost, a to ve všech aspektech,“ prohlásila ministryně pro veřejné záležitosti Violeta Alexandruová.

Bukurešťská vila bývalého diktátora Nicolae Ceauşeska.

Bukurešťská vila bývalého diktátora Nicolae Ceauşeska.

FOTO: Profimedia.cz

Objekt známý pod zmíněným názvem Jarní palác byl postaven ve čtvrti někdejší komunistické elity na Ceauşeskův příkaz v roce 1965. Vybavení, k němuž patřily i plavecký bazén, sauna a solárium, na tehdejší poměry ohromovalo přepychem.

O zařízení včetně nástěnných mozaik rozhodovala diktátorova choť. V paláci žily i tři děti Ceauşeskových – Zoe, Valentin a Nicu. Při krvavém převratu v roce 1989 do paláce pronikli povstalci a zaskočil je luxus, k němuž patřily i zlaté kohoutky v koupelnách.

Přepychová koupelna

Přepychová koupelna

FOTO: Profimedia.cz

Ceauşeska a jeho ženu Elenu zastřelili 25. prosince 1989 v Tirgovišti poté, co je k trestu smrti odsoudil vojenský soud. Po převratu měla budova sloužit k ubytování státních návštěv. K tomuto účelu se však využívala jen velmi zřídka, proto se její další udržování nevyplácelo. Stát před dvěma roky nabídl palác k prodeji, ale z prodeje zřejmě sešlo.