Deník Guardian připomíná, že 36 342 nemovitostí v Londýně má anonymního majitele a nelze prokázat, jak ke svým penězům dospěl. Jen ve Westminsteru je 10 takových budov.

Průvodcovství se v Kleptocracy Tours ujali investigativní novináři a experti na praní špinavých peněz, kteří v luxusních částech Kensingtonu a dalších lukrativních čtvrtích vysvětlují, kdo a jak „přepral“ své zdroje pomocí londýnských paláců a sídel.

Protikorupční iniciativa vznikla v reakci na reportáž televize Channel 4 z loňského léta nazvanou Z Ruska s penězi... V reakci na pořad prohlásil premiér David Cameron, že vláda ví o přílivu špinavých peněz do metropole a učiní tomu přítrž, podle Guardianu se ale nic nezměnilo.

Expertní zpráva Deutsche Bank přitom například prokázala, že ilegální peníze z Ruska už stačily zahýbat cenami na londýnském realitním trhu. „Dokud s tím ale nezačne vláda něco dělat, nezbývá, než aby na problém upozorňovala originální kampaní Kleptocracy Tours,“ konstatuje závěrem Guardian.