Letos v říjnu natočil australský turista Ben Guest Kapské město a jeho okolí doslova z nebeských výšin. Použil totiž dron, díky němuž si diváci užijí leteckou exkurzi nad dlouhými vinicemi v nedalekém Stellenboschu i proslulými částmi samotného Kapského města.

Guest se neomezil pouze na městské panorama, ale také na okolní lokality, aby ukázal bohatou krajinu, v níž je město zasazené. V jeho videu lze mimo jiné spatřit také ostrov Robben Island, na němž byl vězněn někdejší prezident Jihoafrické republiky Nelson Mandela.

Dron zamířil také nad vyhlídku Signal Hill, která poskytuje turistům neopakovatelný rozhled na Kapské město, jeho barvy i rozlehlou mořskou hladinu. Město je proslulé také známou Stolovou horou, která mu vytváří přirozenou hradbu, či blízkostí mysu Dobré naděje. Ten se původně jmenoval mys Bouří poté, co ho jakožto první Evropan koncem 15. století obeplul mořeplavec Bartolomeo Dias.