Čachtický podzemní labyrint je natolik rozsáhlý, že má mít až tři patra a dosud se neví, kolik měří přesně kilometrů. Chodby jsou částečně zasypané, proto mnohá zákoutí zatím ještě čekají na objevení.

Nicméně část chodeb, v nichž se před několika staletími sadistická hraběnka pohybovala, je odkrytá. Do podzemí scházela nejspíš nejen kvůli mučení zajatých dívek, ale také kvůli vínům, jež v tamním chladu zrála.

Jeden ze zachovalých oblouků zdobí erb rodu Nádašdyů, do něhož se roku 1575 hraběnka přivdala. Autenticitu prostoru dnes umocňuje série fotografií vytvořených na motivy prastarého příběhu.

Podle rytin na zdech a různých nálezů je jasné, že se v tomto podzemí odehrávalo také množství dalších historických událostí, už ne spjatých s Alžbětou Báthoryovou. Nalezen tam byl například stůl svobodných zednářů z roku 1618, ale také lahvičky a ampulky na léky.