Muzejní svátek se slaví od roku 1977. Loni se ho zúčastnil rekordní počet 35 000 muzeí ze 145 zemí. Jeho letošním tématem je motto Muzea pro udržitelnou společnost.

„Muzea přijímají narůstající odpovědnost za udržitelný rozvoj, přispívají do diskuse o jeho významu, definování a uvádějí ho do praxe. Muzea musí být schopná dostát své role ochránce kulturního dědictví i ve světě se stále křehčím ekosystémem, politickou nestabilitou a dalšími výzvami, s nimiž se lidstvo potýká," uvedl předseda ICOM Hans-Martin Hinz.

Podle předsedkyně českého výboru ICOM Martiny Lehmannové byla muzea vytvořena pro to, aby budoucím generacím uchovala odkazy minulosti. „Snahu o utváření udržitelné společnosti chápeme jako úsilí o uchování kvalit a možností současného života budoucím generacím. V letošním roce chceme inspirovat k návštěvám muzeí s přírodovědnými sbírkami. Poukazujeme také na to, že i v galeriích lze nalézt umělecká díla zachycující krásy přírody či se naopak kriticky stavějící k její devastaci," uvedla.

Pestrý program po celé republice

Letošní téma připomene na podzim Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou výstavou Buquyové v jižních Čechách a doplní ji přednáškovým cyklem představujícím podnikatelské aktivity rodu v jižních Čechách. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zase oslaví muzejní svátek 19. května workshopem pro školy a přednáškou na téma Recyklace v umění.

V Jihomoravském muzeu ve Znojmě bude 28. května otevřena výstava Život v krajině staletých dubů věnovaná přírodě na soutoku Dyje a Moravy. Moravská galerie v Brně zpřístupní koncem října výstavu modelů vytvořených českými oděvními designéry z odpadních materiálů textilní i netextilní povahy.

Moravské zemské muzeum v Brně přibližuje svět genetiky v nové stálé expozici věnované vědeckému a kulturnímu odkazu jejího zakladatele Johanna Gregora Mendela. V rámci Brněnské muzejní noci umožní zájemcům práci v moderní molekulárně biologické laboratoři.

Muzeum Vysočiny Třebíč zpřístupní při příležitosti dne muzeí zdarma své přírodovědné expozice. Podobně Národní technické muzeum v Praze nabízí program pro školy zaměřený na podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: