Mizícímu oregonského jezeru se říká Ztracené jezero. Nachází se v lesnaté oblasti Mount Hood National Forest asi 100 kilometrů od města Portland.

Voda z jezera uniká permanentně. V obdobích, kdy je dostatek srážek, ale také průběžně přibývá. K vyschnutí jezera proto dochází během léta. Když začne po zimě tát sníh a na jaře se k tomu přidají deště, jezero opět vzniká.

Kam se voda ztrácí? Uniká do zhruba dva metry hlubokého lávového kanálu, jehož strop se propadl. Tím vznikla jáma, do které neustále zatéká voda. Podzemím pak putuje k nedalekým pramenům, z nichž se dostává znovu na povrch.

Podobných jam je v těchto místech více. Lidé se je už pokoušeli všelijak zacpat — dokonce i pomocí autodílů. Neúspěšně. Pokud by se však někomu skutečně podařilo narušit přirozený systém, mohl by tím způsobit povodně, kdyby hromadící se voda neměla kam odtékat.