„Na výstavě budou k vidění depoty, lidově poklady, od doby bronzové do současnosti. Nálezy pocházejí z historického Chebska, což je region na pomezí Čech a Bavorska. Vzácné jsou všechny, ale asi nejvzácnější je poslední nález z Opatova," řekl Beránek.

Jde o stříbrné hallské mince pocházející z jižního Německa. Poklad obsahoval skoro 1200 mincí z doby kolem roku 1300. Podle Beránka nebyla v té době hodnota takového pokladu závratná. „Dá se přepočítat na asi 100 až 120 pražských grošů. Při tehdejších platech, kdy byl týdenní plat stavebního dělníka asi 10 grošů, je to plat za 10 až 12 týdnů," uvedl Beránek.

Model nálezu nejvýznamějšího vystaveného pokladu objeveného v roce 2013 v Opatově u Lubů. Obsahoval 1195 hallských feniků ze začátku 14. století.

Model nálezu nejvýznamnějšího vystaveného pokladu objeveného v roce 2013 v Opatově u Lubů. Obsahoval 1195 hallských feniků ze začátku 14. století.

FOTO: Slavomír Kubeš, ČTK

Mince byly uloženy v textilních obalech a pak v nádobě. Podle Beránka, ač jde o významný a cenný nález, z hlediska archeologie je možná zajímavější právě nalezená textilie, která se jen málokdy zachová po tolik století. Historický význam má nález z Opatova například v tom, že dokládá úzké styky Chebska s jižním Německem.

Bližší pohled na hallské feniky

Bližší pohled na hallské feniky

FOTO: Slavomír Kubeš, ČTK

Podobných nálezů mapuje výstava, která byla uspořádána ve spolupráci s muzeem ve Waldsassenu a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby, šest a doplňuje je o historické souvislosti. Návštěvníkům budou představeny nejen poklady, ale především doba jejich uložení a význam jejich nálezu.