Pokud chceme příběhu Sarah Winchesterové lépe porozumět, musíme začít zmínkou o Oliveru F. Winchesterovi, významném americkém podnikateli, který vyráběl pušky – takzvané winchestrovky. Sarah, rozená Lockwoodová-Pardeeová, se v roce 1837 vdala za jeho jediného syna Wiliama Wirta.

Poté, co se manželům několik let po svatbě narodila dcera Annie, přišla první rodinná tragédie. Děvčátko pouhých několik týdnů po narození zemřelo. Pár to natolik zdrtilo, že nikdy žádné další děti neměl. Když ve 43 letech Wiliam Wirt Winchester zemřel na tuberkulózu, zůstala jeho choť Sarah sama. Zdědila poloviční podíl v rodinné společnosti, což jí zajišťovalo denní příjem srovnatelný dnes se zhruba půlmiliónem korun.

Sarah Winchesterová, otřesená smrtí svých nejbližších a jistými záhadnými okolnostmi v rodině, byla přesvědčená o tom, že je klan Winchesterů prokletý. Tuto domněnku jí potvrdil jeden bostonský spiritista, jehož navštívila. Řekl, že rodinu pronásledují duchové všech, kteří zemřeli ranou z winchestrovky. Poradil jí, aby vybudovala sídlo pro sebe a tyto duchy. Jestliže s výstavbou přestane, bude prý následovat mrtvého manžela a dceru.

Sarah podivnou radu uposlechla a v kalifornském San José započala v roce 1884, tři roky po smrti manželka, výstavbu gigantické luxusní rezidence, kde se pracovalo 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Stavba se zastavila až o 38 let později, kdy majitelka zemřela. Ve spánku na srdeční příhodu v klidu svého domova v kalifornském Athertonu. Sídlo v San José jen pravidelně navštěvovala.

Slepá schodiště i ukryté chodby

V současnosti patří Tajemný dům Winchesterů, jak se zvláštnímu sídlu říká, mezi kalifornské národní kulturní památky. Je denně přístupný veřejnosti a fascinuje nejen turisty, ale také spiritisty. Mnoho lidí popisuje, že při návštěvě domu vnímali silnou energii, nebo dokonce viděli tajemné postavy, které následně zmizely. Jeden ze spiritistů dokonce vypověděl, že slyšel kladiva a stavební práce. Jako by dělníci, kteří na domě desítky let pracovali, dodnes nepřestali a budovali jej dál, jen z „druhé strany“.

Ať už jsou tyto příhody výplodem fantazie, nebo strašidelnou skutečností, prohlídka domu ohromí i ty, kteří na žádné nadpřirozeno nevěří. Sídlo má 160 místností, z toho 40 ložnic, dva sklepy, 47 krbů a 10 000 oken... To však není zdaleka všechno. Některá schodiště totiž nikam nevedou, dveře se otevírají do prázdného prostoru a řada oken do zdí. Nechybějí ani tajné chodby. Dům je bludištěm i pro ty, kteří v něm pracují. I oni často využívají k orientaci plánek.

Říká se, že Sarah Winchesterová byla posedlá číslem třináct, a proto je v domě 13 koupelen, lustry měly 13 svíček... Existují dvě teorie týkající se bizarního rozvržení interiéru domu. Jedna tvrdí, že se majitelka snažila zmást ony mstivé duchy. Druhá, podstatně méně populární verze, praví, že bohatá vdova sice disponovala neomezeným přílivem financí a mohla si dovolit cokoliv, ale chybělo jí architektonické vzdělání, a tak by tyto zvláštnosti mohly být obyčejnými konstrukčními chybami.