Dům Seligmanna Bauera na adrese Blahoslavova 77 je součástí historické zástavby židovského ghetta v Třebíči. Vystavěn byl už koncem 18. století, od roku 2011 je dům otevřen pro veřejnost a nachází se v něm stálá expozice židovského bydlení ve 20. a 30. letech minulého století.

V přízemí nahlédnou turisté do interiéru obchodu, protože tento prostor byl dříve využíván právě pro prodej a skladování zboží. V prvním patře se naopak bydlelo, a tak se tam návštěvníci rázem ocitnou z veřejného prostoru obchodu v zabydlené domácnosti. Prohlédnou si ložnici včetně šatní skříně s oblečením i kuchyni plnou vybavení nezbytného pro košer vaření.

Expozice Domu Seligmana Bauera ukazuje dobový interiér

Expozice Domu Seligmanna Bauera ukazuje dobový interiér.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

„V jednom z kamenných sklípků na dvoře domu pořádáme při oslavách židovských svátků a tradičním festivalu židovské kultury Šamajim ochutnávky košer vín. V druhém, který byl zatím prázdný, bude expozice řeznictví. Součástí je vestavěný kotel, prostor je naprosto autentický,“ popsala ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková.

Průvodkyně mluví o využití košerovacího prkénka.

Průvodkyně ukazuje košerovací prkénko.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

Městské kulturní středisko, které bude expozici provozovat, získalo košerovací nože a další nástroje od majitelů řeznické firmy v Náměšti nad Oslavou. „Zakladatel firmy Jan Pavlíček dlouhá léta usiloval o vybudování řeznického muzea, teď v tom pokračuje jeho rodina. Exponáty máme dlouhodobě zapůjčené,“ uvedla Hanáčková.

Unikát mezi památkami

Třebíčská čtvrť Zámostí je jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou židovskou památkou UNESCO mimo území Izraele. Židovská komunita žila v Zámostí po staletí v poměrně klidném sousedství s křesťanskou většinou. Teprve události druhé světové války ukončily existenci židovské náboženské obce.

Socha Seligmanna Bauera vyhlíží další návštěvníky.

Socha Seligmanna Bauera, nekopírující jeho skutečný vzhled, vyhlíží další návštěvníky.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

Za komunistického režimu mělo být Zámostí srovnáno se zemí. Dnes jako památka zapsaná na seznamu UNESCO láká do města desetitisíce turistů z celého světa.