Podle propočtů by jubilejním návštěvníkem mohl být jeden z žáků Základní školy Chotoviny z Táborska, kteří jsou objednáni na prohlídku v pátek 21. listopadu 2014 v 10 hodin.

„Hornické muzeum Příbram patří v současnosti mezi nejnavštěvovanější v Česku a v rámci Středočeského kraje dominuje spolu s muzeem v Kutné Hoře. Každoročně zavítá do jeho expozic a prohlídkových areálů více než 100 000 návštěvníků, kteří se zajímají o historii Příbramska spjatou s bohatou tradicí těžby stříbra, olova a dalších kovů,“ řekl ředitel muzea Josef Velfl.

Od roku 2003, kdy se Hornické muzeum Příbram stalo příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem, ušlo dlouhou cestu a rozrostlo se do několika expozic nejen v Příbrami na Březových Horách a okolí, ale i do dalších míst Příbramska a Povltaví.

Národní kulturní památka od roku 2014

O zájmu svědčí zmíněný počet 1 100 000 návštěvníků. Zatímco v roce 2003 si našlo do muzea cestu okolo 40 000 zájemců, v roce 2007 jejich počet už přesáhl magickou hranici 100 000 a každoročně ji překonává i o více než 20 000 návštěvníků.

„Nejvíce láká tajuplné podzemí stříbrorudných dolů, jízdy důlními vláčky, důmyslné parní těžní stroje a monumentální vodní kolo z 19. století i nádherné kolekce minerálů či havířský folklór, zastoupený například původní hornickou chalupou se základy ze 17. století, ale i spousta dalších zajímavostí, doplněných o doprovodné programy určené zejména dětem. Význam Hornického muzea ocenila také vláda České republiky, která v roce 2014 prohlásila soubor hornických památek v Příbrami-Březových Horách národní kulturní památkou,“ dodal ředitel Velfl.