Statistiky ČSÚ evidují turisty, kteří během svého pobytu přespávají v ubytovacích zařízeních s kapacitou minimálně pět pokojů (zároveň minimálně 10 lůžek). Spadají sem například i kempy. Na cestovatele, kteří se ubytují u známých, v malých penziónech nebo skrze moderní aplikace, jako je například Airbnb, či pomocí couchsurfingu, statistiky však zatím nedosáhnou.

„Nikdo nemůže soukromé osoby nutit, aby nahlašovaly své hosty. Stejně tak nemají oznamovací povinnost malé penzióny. Tento problém řeší i jiné, nejen evropské země. Jsou města a země, kde sledují například pouze hosty, kteří přijeli do hotelu. Jim tedy unikají i ti hosté, kteří přespali v penziónu, kempu a dalších zařízeních,“ řekla Novinkám tisková mluvčí Pražské informační služby – Prague City Tourism Kateřina Bártová.

Dále Bártová uvedla, že na metodách, které by pomohly stávající mezery ve statistikách vyplnit, se pracuje. Pomoci zpřesnit počty zahraničních turistů by prý mohla kupříkladu data získaná od mobilních operátorů či z platebních karet. Jak ale Bártová připomíná, každá z vyvíjených metod má svá omezení týkající se mimo jiné finanční a právní bezpečnosti.

Rozdíl se dopočítává

Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že počet zahraničních turistů využívajících individuální ubytovací zařízení činí v ČR zhruba dva milióny ročně. Tento odhad potvrzují údaje agentury CzechTourism, která nepracuje pouze s daty ČSÚ, ale také se statistikami agentury Stem/Mark.

„Jejich průzkum je prováděn na vzorku 42 tisíc respondentů ročně metodou osobního dotazování na hraničních přechodech a letištích. Mimo jiné zjišťuje také zvolený typ ubytování v ČR. Na základě těchto údajů a dat o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení je následně dopočten odhad celkového počtu zahraničních turistů,“ upřesnil pro Novinky ředitel Institutu turismu agentury CzechTourism Jan Herget.

Podle tohoto systému bylo například minulý rok k počtu 7,85 miliónu cizinců evidovaných v hromadných ubytovacích zařízeních připočteno 1,82 miliónu zahraničních turistů ubytovaných individuálně.