Příběh Eliášové, žijící v letech 1874 až 1957, je podle historiků svědectvím o odhodlání, odvaze, ale i obtížné cestě žen k emancipaci. Pocházela z chudých poměrů a brzy osiřela. Touha po vzdělání ji přivedla k práci učitelky, a především k mnoha cestám za hranice. Svět objela Eliášová třikrát a své zážitky, včetně těch dobrodružných, přetavila v cestopisné i beletrické knihy.

Její životní láskou se stalo Japonsko, což odráží i šlapanická výstava. Expozice vznikla ve spolupráci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Návštěvníci si prohlédnou tradiční ženská kimona, vějíře, slunečníky, ale také samurajskou výzbroj, hračky, dřevořezy a další artefakty připomínající Japonsko v první třetině minulého století.

Výstava pamatuje také na rodiny s dětmi. „Muzejní herna je určena dětem i dospělým a nabídka aktivit je neobyčejně pestrá: kaligrafie, výroba origami i japonských panenek. Návštěvníci si mohou také zahrát na zápasníky sumó, vyzkoušet tradiční japonský oděv a účes nebo si vytvořit miniaturní japonskou zahrádku," uvedla kurátorka Martina Krajíčková.

Muzeum ve Šlapanicích letos slaví 80. výročí založení. Nová výstava potrvá až do 1. března 2015.