„První etapa představuje stavbu nadzemního objektu, který by měl sloužit jako zázemí a servisní budova,“ řekl starosta Prahy 9 Jan Jarolím. Městská část Praha 9 schválila, že obvod požádá o dotaci na vstupní objekt za 33,3 miliónu korun z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost .

Dvoupatrová budova s návštěvnickým zázemím by se podle Jarolíma mohla začít stavět už letos. Návštěvnické centrum s proseckým podzemím propojí svislá patnáctimetrová podzemní chodba. Venku vznikne i parkoviště. Příchodu prvních návštěvníků bude muset kromě jiného předcházet úklid nánosů písku a oprava porušených kleneb štol.

Boj s vandaly

Návštěva proseckého podzemí by pravděpodobně probíhala tak, že by turisté nejdříve prošli návštěvnickým centrem, kde by se k nim připojil průvodce. S ním by pak šly skupinky 13 až 20 lidí, kteří by byli oblečení v ochranném oděvu a v ruce by nesli baterky. V rámci 40 až 50 minut trvající prohlídky by turisté nahlédli do Trámové síně se zbytky výdřevy trámů po těžbě nebo do skalního bludiště.

Praha 9 si od zpřístupnění chodeb slibuje větší příliv turistů. Navíc by se tak zabránilo dalšímu ničení částečně přístupných podzemních prostor. Často se sem stahují vandalové či bezdomovci.

Chodby a jeskyně pod Prosekem vznikly jako podzemní pískovny. Umožňovaly těžbu písku i v zimě, kdy se teplota v chodbách pohybovala okolo devíti stupňů Celsia. Vytěžený písek pak nejčastěji posloužil jako ostřivo do cihel nebo ke stavebním účelům, v menší míře také jako sanitární posyp podlah místo pilin nebo na mytí nádobí. Svého vrcholu dosáhla těžba na Proseku někdy v letech 1885 až 1925.