Nejcennějším nálezem je podle archeologa Petra Koscelníka ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek jeden ze dvou nalezených náhrobků z přelomu 13. a 14. století. Dělníci na nález narazili při bourání příčky z 30. let 19. století, ve které byl náhrobek použit jako stavební materiál.

„Na náhrobku je patrný nápis pater totto a v erbu je možné vidět lipový trojlist, což značí souvislost s cisterciáckými opaty. Komu patřil, zjistíme, až z něho odborně odstraníme maltu, která část nápisu zakrývá,“ řekl Právu Koscelník s tím, že tak zachovalých náhrobků je v Česku asi pět. Ten plaský bude po restauraci vystaven v klášteře nebo v novém centru.

Archeolog Petr Koscelník u nalezené nárožní věže.

Archeolog Petr Koscelník u nalezené nárožní věže

FOTO: Jan Švábek, Právo

Centrum stavitelského dědictví v Plasích buduje pražské Národní technické muzeum. Koordinátor projektu Pavel Kodera se domnívá, že může jít o jeden z porušených náhrobků, které byly odstraněny po zrušení kláštera na konci 18. století. „Kostel poté začal sloužit farnosti, což mělo za následek úpravy vnitřního prostoru,“ uvedl.

Našli i stařičkou keramiku

Z odhalených základů budov si odborníci nejvíce váží nárožní věže, kterou objevili na konci minulého týdne při budování kanalizace. „Navazují na ni hradební zdi, které byly zbořeny během třicetileté války. Dříve mohly fungovat jako obranný objekt nebo jako protipovodňová zábrana,“ pokračoval Koscelník.

Archeologové v Plasích našli i soubor keramiky ze 13. století – především fragmenty hrnců a pokliček. Koscelník je přesvědčen, že se jedná o nejbohatší soubor ze severního Plzeňska, který pomůže lépe datovat a poznat vztahy v regionu.

Centrum stavitelského dědictví v Plasích chce Národní technické muzeum otevřít příští rok v létě. Projekt, jehož součástí je obnova bývalého pivovaru a hospodářského dvora, stojí 393 miliónů korun.

Přesně 334 miliónů poskytne Evropská unie, zbytek doplatí stát. V centru budou umístěny repliky historických stavebních strojů či expozice věnovaná zesnulému architektovi Janu Kaplickému.