Letošní výstup bude jeden z posledních, kdy bude možné vidět mohylu Ivančena v současné podobě. V dubnu 2016 už by totiž měla vypadat jinak. Důvodem nutné rekonstrukce kamenné mohyly, která začala vznikat v říjnu roku 1946, kdy na Ivančenu skauti z Moravské Ostravy přinesli první kameny, není její stáří, nýbrž stav. Základní stěna se naklání a mohyla se bortí.

Krajská rada skautské organizace Junák proto vyhlásila sbírku a před pár dny i architektonickou soutěž na rekonstrukci mohyly. „Je to jeden z prvních kroků k záchraně Ivančeny. A přesto, že jsme kvůli administrativním ‚slastem‘ soutěž vyhlásili s velkým zpožděním, stále věříme, že dodržíme původní plán a v dubnu 2016, v roce 70. výročí založení mohyly, bude vše hotové,“ řekl místopředseda Krajské rady Junáka Kryštof Hyvnar.

Nová podoba Ivančeny by měla podle Hyvnara respektovat duch mohyly, její odkaz a myšlenky skautingu. „Zároveň ale také naše finanční možnosti. Neočekáváme bombastické řešení čtvrtého tisíciletí, ale spíše jednoduchý, praktický, příjemný návrh, který nešokuje, ale spíše potěší,“ přiblížil Hyvnar.

Chybí peníze

Finanční limit je stanoven na 500 tisíc korun. Tolik peněz ale skauti i přes probíhající sbírku zatím nemají. Na transparentním účtu je v tuto chvíli přibližně 110 tisíc korun.

„Stále věříme, že peníze seženeme. Máme podepsanou smlouvu na dalších 100 tisíc s Moravskoslezským krajem a nějaké peníze i ve vlastní kase. Na webových stránkách mohyly začne brzy prodej výrobků, jejichž koupí lze přispět na rekonstrukci,“ přiblížil Hyvnar a dodal, že skauti jsou v případě nutnosti připraveni mohylu rekonstruovat i s prázdnými kapsami. „I když tím pádem zřejmě s trochu amatérským výsledkem,“ doplnil.

Recept na získání peněz se přitom zdá tak snadný. Skautská organizace v Česku čítá přibližně 50 tisíc členů. Kdyby každý přispěl desetikorunou, může oprava Ivančeny začít prakticky ihned.

„To je zdánlivě jednoduchá rovnice, která se zatím ale bohužel spíše neplní. Stále se setkáváme s tím, že informace o Ivančeně překračují hranice kraje jen velmi málo. Přitom je to příběh a myšlenka, která svým obsahem a posláním přesahuje hranice naší země,“ připomněl Hyvnar.