Mezi návrhy patří mimo jiné Národní přírodní památka Libický luh, která se rozkládá mezi Libicí nad Cidlinou a Velkým Osekem ve středních Čechách. Už nyní se v navrhované rezervaci nachází evropsky významná lokalita Libické luhy. Ministerstvo vyhláškou plánuje v širší míře ochránit tamní mokřady a populaci vzácných rostlin například chráněnou bylinu kruštík polabský nebo ohrožené žáby kuňku ohnivou a brouky páchníka hnědého nebo roháče obecného.

Ve stejném kraji vznikne i NPP Dlouhopolsko, kde se od 1. června budou nově chránit v okolí Dlouhopolského rybníka ohrožené vstavače bahenní a trvalé travní porosty slatinných luk. Všechny ostatní rezervace a památky se mají vyhlásit až začátkem prázdnin.

Jižní Čechy budou mít Národní přírodní památku Luční rozkládající se u obce Turovec na Táborsku. Průzkumy potvrdily, že se na hrázi rybníka Luční nachází významná mykologická lokalita teplomilných hřibovitých a holubinkotvarých hub a jsou zde i rákosiny a další ohrožené druhy.

Ochrana brouků, rostlin i minerálů

Ministerstvo připravuje také vyhlášku pro Národní přírodní rezervaci Tabulová severně od jihomoravského Mikulova. Má nově sjednotit stejnojmenné území s Růžovým vrchem a Kočičím kamenem, jež patří do evropsky významných lokalit.

Nová NPP Pouzdřanská step - Kolby se nachází u obcí Pouzdřany a Uherčice u Hustopečí v Jihomoravském kraji. Jde o území chráněné už od poloviny 50. let. Žijí zde ohrožení brouci, jako krajník zlatotečný, roháč obecný nebo střevlík uherský. Oblast vyniká i vzácnými rostlinami například silně ohrožené byliny kozincem bezlodyžným, jenž je chráněn i na řadě dalších míst Evropy.

V Ústeckém kraji se u zvláště chráněného území Ciboušov musí podle ministerstva zajistit ochrana mimořádně cenné mineralogické lokality — naleziště polodrahokamových odrůd ametystu a jaspisu.