Jednu dospělou rybu zahlédla stráž národního parku v Edmundově soutěsce ve Hřensku, další odlovili rybáři v německém Bad Schandau. Ochránci našli i mrtvého lososa, kterého zřejmě ulovila vydra.

"Společná snaha rybářů a ochrany přírody o návrat lososů do našich vod viditelně přináší své plody, ještě však nějakou dobu potrvá, než se lososí populace bude schopna udržet bez podpory člověka," řekl ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Ochránci našli i mrtvého lososa (na snímku), kterého zřejmě ulovila vydra.

Ochránci našli i mrtvého lososa (na snímku), kterého zřejmě ulovila vydra.

FOTO: Správa NP České Švýcarsko

Losos obecný je tažnou rybou, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a vysoké míře znečištění řek. Ochránci přírody a rybáři se o návrat lososů snaží od roku 1998. Lososí plůdky vysazují do řeky Kamenice každý rok.

Poprvé se dospělý losos vrátil v roce 2002 a od té doby jich každoročně přibývá.