Celkem 2367 lidí, kteří v posledních 12 měsících letecky cestovali na dovolenou, se zúčastnilo průzkumu britské cestovní agentury Sunshine.co.uk. Zda se cítí bezpečněji „v rukou“ pilotek či pilotů, odpovídalo 1195 mužů a 1172 žen.

Skeptické byly vůči schopnostem pilotek paradoxně více ženy než muži. Z dotázaných 10 procent cestovatelů uvedlo jako důvod preferování pilota fakt, že s pilotkou doposud necestovalo.

Zatímco 51 procent pasažérů letadel je klidnějších, když v pilotní kabině sedí muž, dalších 26 procent dotázaných odpovědělo, že na pohlaví nezáleží. Až 32 procent cestovatelů, kteří se průzkumu zúčastnili, uvedlo, že vkládají větší důvěru v piloty proto, že jsou podle nich zkušenější. Dalších 28 procent pasažérů letadel pochybuje o schopnosti žen zvládat krizové situace pod tlakem.

Cestovatelé, kteří by naopak dali v čele letecké posádky přednost pilotce, se domnívají, že ženy nejsou tolik vznětlivé. Navíc podle jejich názoru muži snadno ztratí koncentraci.