Přibližně 51 procent britských turistů uvedlo, že během cestování či i pouhé relaxace u moře u sebe pozorovali změnu osobnosti. Celých 42 procent dotázaných pak pozorovalo změny u svého partnera, se kterým trávili dovolenou. Každý třetí pak přiznává, že jsou vztahy na dovolené jiné než doma. Psychologové pro web TravelSupermarket vymezili čtyři základní typy osobností na dovolených. Jde o vůdce, pečovatele, energického parťáka a vřelého baviče.

Když se vydáváme na dovolenou, dostáváme se do neprozkoumané oblasti. Pravidla a hranice každodenního života už neplatí a my se cítíme pod menším tlakem sociálních stereotypů.psycholožka Patricia Furness-Smithová

Vůdce je hlavní organizátor dovolené, stará se o všechny aktivity a obvykle i dobře spravuje peníze. Povětšinou chce být ve vedení každého momentu dovolené. Pečovatel se neustále stará a pečuje o ostatní. Je citlivý a ostatním dodává kuráž. Jde o nejlepšího parťáka na dovolené, protože dobře vychází se všemi ostatními typy osobností.

Energický parťák bývá oblíbený díky svému nadšení pro každou aktivitu a smyslu pro humor. Vřelý bavič je pak často duší dovolené. Každou situaci, byť i nepěknou, s úspěchem převrací do zábavné a lidi během dovolených jejich pohodová, vřelá a bavičská nátura přitahuje. Jenže co funguje na cestách v zahraničí, nemusí fungovat  doma. Právě proto tolik vztahů lidí, kteří se potkali na dovolených, v běžném režimu nefunguje.

Změny kladné i záporné

Většina z těch, kteří u sebe zaznamenali při dovolené změnu povahy, tvrdí, že jsou v zahraničí více uvolněni. Skoro polovina z nich je pak i ochotná podstoupit zážitky, ke kterým by se běžně neodhodlali. Nejde však jen o pozitiva. Každý čtvrtý respondent si všiml, že je jejich partner na dovolené náročnější či se častěji snaží přebírat kontrolu nad situací.

Celkem třetina respondentů byla překvapena tím, jak bylo partnerství s druhou osobou během pobytu v zahraničí odlišné proti tomu, co je standardem doma.

„Když se vydáváme na dovolenou, dostáváme se do neprozkoumané oblasti. Pravidla a hranice každodenního života už neplatí a my se cítíme pod menším tlakem sociálních stereotypů. Můžete být se svým partnerem na stejné vlnové délce, ale můžete mít zcela odlišnou představu o tom, jak chcete dovolenou trávit. Jeden se může chtít jen válet, druhý objevovat a poznávat nové lidi,“ uvedla psycholožka Patricia Furness-Smithová.