"Návštěvník se seznámí nejen s místní kulturou jednotlivých částí Afriky, ale také geografií, faunou, tradicemi a uměním různých národů a kmenů a zajímavých míst či afrických ,nej‘. Jednotlivé části výstavy jsou také doplněny výběrem africké fauny a exponáty získanými z expedic MZM," informovala Novinky Eva Pánková z Moravského zemského muzea.

Každý návštěvník může výstavu projít s pracovním listem v podobě cestovního deníku, do kterého si zapíše a zakreslí své poznatky. Muzejníci připravili také tematickou počítačovou hru, interaktivní předměty a speciální ozvučení sálu.

Výstava se bude konat až do konce února 2014.

Výstava se bude konat až do konce února 2014.

FOTO: Moravské zemské muzeum

Na přípravě výstavy se podílelo Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Přispěli také současní čeští cestovatelé a dobrodruzi, třeba Rudolf Švaříček a David Švejnoha. Expozice potrvá do 28. února příštího roku.