„Kromě toho lidé uvidí v malých ohradách nově narozená jehňátka, králíky, kůzlata a další mladá zvířátka, s nimiž se mohou pomazlit, krmit je lahví s mlékem a pohrát si s nimi. V případě nepříznivého počasí budou ohrádky pod střechou,“ lákal na jarní setkání s mláďaty na farmě Blaník její majitel Miloš Zapletal.

Pro děti budou také připraveny soutěže o ceny, školáci budou rozpoznávat ptáky podle peří, stromy podle vzorků dřeva nebo zvířata podle různých znaků, naplánován je také rybolov v místním rybníčku.

„Každý den v 15 hodin budeme na statku křtít nově narozená zvířátka, jimž budou návštěvníci vybírat jména, a stanou se tak jejich kmotry,“ dodal Zapletal. Kromě připraveného programu je možné využít mnoho zdejších atrakcí a v případě špatného počasí bude v rytířském sále promítání filmů.