Na zbytky hradu narazíte cestou vlakem z Ústí nad Orlicí do Letohradu na levém břehu Tiché Orlice. Hrad byl postaven za vlády Přemysla Otakara II. Král Václav II. ho pak postoupil Záviši z Falkenštejna, aby jej po jeho popravě zřejmě jako pokání mohl věnovat Zbraslavskému klášteru. Mniši ale měli k hradu daleko, a tak se o něj nebyli schopni náležitě starat.

Proto také hrad putoval do rukou mocnějších, kteří ho mohli spravovat lépe a mohli jej účinně bránit. Mezi nimi byli králové a biskupové. Roku 1425 se hradu zmocnili východočeští husité a jeho správu převzal Jan Městecký z Opočna, který se ale záhy změnil v odpůrce husitů. Husité hrad proto v roce 1429 opět oblehli a to s velkou početní převahou 4000 tisíc mužů. Nedošlo ani k souboji a hradní posádka hrad vydala.

Zrekonstruovaná hradní zeď

Zrekonstruovaná hradní zeď

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Hrad poté vystřídal několik dalších majitelů a v roce 1622 je o něm zmínka jako o pusté stavbě, z níž se postupně stal zdroj stavebního materiálu pro nové domky v podhradí. Nyní je vlastníkem zříceniny obec Dolní Dobrouč, která podepsala smlouvu o užívání s občanským sdružením Sbor pro záchranu hradu Lanšperk.

Vesnice s kaplí

Vesnice s kaplí

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Z hradu je jedním směrem nádherný výhled na údolí s železniční tratí. Z druhé strany lze velkým oknem spatřit vesnici s kaplí. Aby byl pohled z hradní zříceniny působivější, postavili členové občanského sdružení a místní obyvatelé v rohu zdi z lešení malou rozhlednu. Ta dosahuje výšky zdi a je z ní vidět na všechny světové strany. Zároveň s tím zrekonstruovali poměrně zachovalou zeď a nainstalovali vnější osvětlení.

Na další opravy nejsou peníze

„Jedná se o "dočasnou" stavbu, která je kdykoli rozebratelná. Vyhlídková plošina nesměla narušit nejen obvodové zdivo, ale nebylo možné ji ani ukotvit do země (např. vybetonováním patek). Celá konstrukce proto stojí na betonovém panelu,“ vysvětlil Novinkám Libor Kubišta ze Sboru pro záchranu hradu Lanšperk.

Výhled na údolí pod zříceninou

Výhled na údolí pod zříceninou

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Na další práce na zřícenině nyní schází peníze. Po změně ve vedení obce byly peníze investovány do jiných projektů, a proto se sdružení věnuje hlavně propagační činnosti a organizaci turistických akcí.

„Pravidelně pořádáme turistické pochody, které vedou přes Lanšperk. Nejbližší akcí je pochod Lanšperským panstvím. Uskuteční se 22. června a připravujeme na něj mimo jiné pohádkovou trasu pro rodiče s dětmi a snad i komentované prohlídky hradu pro dospělé turisty,“ dodal Kubišta.

Zbytky středověkého hradu

Zbytky středověkého hradu

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Hradní zřícenina je přístupná celoročně bez vstupného. Ve vsi je možné zaparkovat a v podhradí je dokonce penzion s restaurací. Komu nebude stačit pohled na vesnici pouze z hradu lze doporučit prohlídku obce. Ta nabízí starobylé domky, které jsou kulturní památkou.