Cílem vytvoření jednotné klasifikace je odstranění duplicity ve formě dvou největších existujících certifikačních schémat, která sdružují celkem 411 turistických informačních center.

Sjednocení těchto certifikací má vést k vytvoření technického standardu a metodiky využitelné pro systémy a modely managementu kvality jako jsou ISO, Model Excelence EFQM, Český systém kvality služeb a další.

Jednotný certifikát bude mít platnost dva roky a o jeho přidělení bude rozhodovat pětičlenná certifikační komise. Jednotná klasifikace turistických informačních center bude spuštěna v polovině dubna 2013.