Dnes polský Gdaňsk byl v minulosti spíše německým než polským městem. Ještě před stoletím tady bylo výhradně německé obyvatelstvo a v něm jen malá část Poláků. Právě propojení kultur obou zemí udělalo tohle místo neobyčejným.

Zdejší Staré město je doslova pastvou pro turistovo oko. Ulice tu vedou podél historických domů různých architektonických slohů a také kolem cihlového gotického kostela Panny Marie, který je největší svého druhu na světě.

V pozadí světový unikát, cihlový gotický kostel Panny Marie.

V pozadí světový unikát, cihlový gotický kostel Panny Marie.

FOTO: Profimedia.cz

Druhou světovou válku přečkal stejně jako velká část města s velkou újmou, proto byl následně prakticky kompletně zrekonstruován. Staré město v Gdaňsku ročně přitahuje téměř stejné množství návštěvníků jako historická část Varšavy nebo Krakova.

Významnou, i když pochmurnou, památkou je památník polských obránců na poloostrově Wasterplatte ležícího u ústí gdaňského přístavu. Přímo tady začala 1. září 1939 nacistická invaze do Polska a tím druhá světová válka. I přesto, že většina místních obyvatel tehdy byla německé národnosti, dokázala malá skupina Poláků místo bránit celý týden.

 

Trojměstí Gdyně-Sopoty-Gdaňsk a blízké památní místo, poloostrov Wasterplatte.

FOTO: David Ryneš, Yahoo Maps

Gdaňsk ale není zdaleka „jen“ turistickým střediskem vábícím na své památky, je také důležitým a progresivním dopravním uzlem. Přístavní město, kde je po staletí rozvinutá námořní doprava, se před lety rozrostlo také o mezinárodní letiště. Tradiční lodní dopravu tedy částečně nahradila modernější letecká. Pro potenciální návštěvníky je tak Gdaňsk na severovýchodním kraji Polska snadným výletním cílem.

Odpočinkovou turistickou zastávkou jsou kavárny a restaurace s výhledem na záliv.

Odpočinkovou turistickou zastávkou jsou kavárny a restaurace s výhledem na záliv.

FOTO: Profimedia.cz