Odpradávna lidi fascinuje život pod mořem. Pokud se chcete vydat pod mořskou hladinu, měli byste znát několik jednoduchých pravidel, při jejich dodržování se může potápět každý.

 1. Potápěčský kurz

Základním předpokladem k návštěvě úžasného podvodního světa, je absolvování potápěčského kurzu. Na mnoha místech se sice pod vodu můžete podívat s instruktorem a uskutečnit tzv. zkušební ponor, ale to je pro většinu lidí málo.

Potápěčských škol a instruktorů je mnoho a asi nejlépe si vyberete na doporučení spokojených absolventů kurzu. Mezi největší školy sdružující instruktory patří mimo jiné PADI, CMAS, IANTD, SSI a NAUI .

 2. Pravidelné zdravotní prohlídky

Každý potápěč by před ponorem měl zvážit svůj aktuální zdravotní stav a docházet na pravidelné zdravotní prohlídky. "V zásadě je potápění velmi bezpečný sport a mohou jej provozovat děti již od osmi let. Horní věková hranice není omezena. Pokud má potápěč zdravé srdce, může se potápět do pozdního věku," řekl Novinkám Pavel Počepický instruktor z potápěčské školy Leštinka.

3. Stres a paniku nechte na břehu

Stres a panika jsou stavy, které rozhodně pod vodu nepatří. Potápění, jako odpočinková aktivita pomáhá lidem zapomenout na své starosti. Stres z práce se musí zanechat na břehu a pod vodou se soustředit jen na hladký průběh ponoru. V případě, že nejste schopní se soustředit na ponor a nechat starosti chvíli nad hladinou, neměli byste pod vodu chodit a ponor provádět, protože přivádíte nejen sebe, ale i vašeho buddyho (parťáka) do nebezpečí. Pokud pod vodou nastane stresová situace, musí se s ní potápěč s chladnou hlavou a klidem, co nejlépe vypořádat.

Pokud pod vodou nastane stresová situace, musí se s ní potápěč s chladnou hlavou a klidem, co nejlépe vypořádat.

FOTO: www.potapenithajsko.cz

4. Klidný dech

Základních pravidel pro potápění s přístrojem je několik. Nejdůležitější z nich je na rozdíl od šnorchlování stále klidně dýchat. Pod vodou je též nutné pohybovat se pomalu a klidně, vyvarovat se trhavých pohybů. Tato základní pravidla a spoustu dalších informací se lidé učí právě v potápěčském kurzu.

5. Nezadržujeme dech

Pokud porušíme zásady bezpečného potápění, a při výstupu zadržíme dech, hrozí nám poškození plic přetlakem. Alfou a omegou všech potápěčských kurzů je proto vypěstování dobrého návyku, vždy mít dýchací cesty v pohybu. Jedním ze základních cviků je například vyndání dýchací automatiky z úst a její následné vrácení. Při tomto cviku instruktor vždy vyžaduje, aby student alespoň pomalu vypouštěl bublinky, když nemůže dýchat.

6. Vyrovnávání tlaku

Vyrovnávání tlaku ve středním uchu je neméně důležité. To si každý může vyzkoušet i při potápění se šnorchlem. Při špatném vyrovnání se uši samy ozvou a nepříjemný pocit nám nedovolí sestoupit níže. V případě, že potápěč tyto signály ignoruje, může dojít až k poškození ušních bubínků.

Při špatném vyrovnání se uši samy ozvou a nepříjemný pocit nám nedovolí sestoupit níže.

FOTO: www.potapenithajsko.cz

7. K hladině vystupujeme pomalu

Další z rizik během potápění do větších hloubek je příliš rychlý výstup. "Při dýchání vzduchu, či jiné směsi pod větším tlakem, dochází k sycení tkání dusíkem, který tělo nevyužívá. Pokud potápěč vystoupí rychleji, než je obvyklé (doporučená výstupová rychlost je 10m/min), hrozí mu tzv. dekompresní nemoc. Příznaky se léčí podáním čistého kyslíku, případně pobytem v dekompresní komoře," vysvětluje Počepický.

8. Sledujeme zásobu vzduchu

Riziko utonutí, které může nastat v případě, že potápěč nesleduje zásobu vzduchu v lahvi a ten mu dojde, je méně obvyklé. Moderní potápěčské počítače jsou vybaveny alarmy, které potápěče včas upozorní.

9. Potápění ve dvou

Další z pravidel je potápět se vždy ve dvou v takzvaném buddy teamu a pod vodou se držet blízko sebe.

Potápět by se měli lidé alespoň ve dvou.

FOTO: www.lestinka.cz

10. Ohleduplnost k přírodě

Při potápění na korálových útesech musí potápěči dodržovat několik pravidel, která chrání život pod vodou. Za prvé se nikdy nedotýkejte měkkých ani tvrdých korálů. Větve tvrdých korálů mají velmi křehkou strukturu, která je snadno zranitelná. I pokud korál neulomíme, můžeme poškodit jeho ochrannou vrstvu a celý korál uhyne. Navíc některé druhy měkkých a tvrdých korálů vás při dotyku nepříjemně požahají.

Dále by se pod vodou nemělo nic sbírat. Prázdné schránky mořských plžů a odumřelé korály vypadají lépe na mořském dně, kde je mohou pozorovat i ostatní, než vystaveny na polici ve vašem obývacím pokoji.

"Korálový útes obývá velké množství živočichů, kteří v sebeobraně, nebo při obraně svého hnízda mohou potápěči znepříjemnit ponor. Několik druhů ryb (perutýn, ropušnice) má ve hřbetních ploutvích jedovaté ostny, které mohou potápěče paralyzovat," varuje Počepický.