Pod vrcholky se strategicky krčí vesnice tak, aby si jich piráti a dobyvatelé na lodích nevšimli. Dlouholetá zkušenost s nájezdníky vytvořila jedinečné vesničky, jež trochu připomínají ptačí hnízda.

Vypravili jsme se do vesnice Fikardou, kde dnes žijí jen dva stálí obyvatelé – Janakis a Jakovos. Mladí odcházeli do měst, a proto začalo Fikardou chátrat. Od 80. let 20. století se ale dvě stě let stará vesnice rekonstruuje, neboť je na seznamu UNESCO.

Rekonstruovaná světnička vás přenese o století zpět. Nad manželskou postelí je v srdíčku zarámovaný svatební věneček paní domu.

Rekonstruovaná světnička vás přenese o století zpět. Nad manželskou postelí je v srdíčku zarámovaný svatební věneček paní domu.

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Velká dřevěná deska s kameny sloužila dříve na vydělávání kůží.

Velká dřevěná deska s kameny sloužila dříve na vydělávání kůží.

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Úzké klikaté uličky, domky z neopracovaných kamenů, poskládané podle toho, jak se připletly pod ruku, mají své kouzlo. Navíc kameny v létě příjemně chladí. Středem je menší restaurace a muzeum, ve kterém jsme si prohlédli, jak asi vypadal život vesničanů.

Obdivovali jsme kithary (velké hliněné nádoby na vodu, víno a olej), nazouvák, dřevěnou desku posázenou oblázky, na které se vydělávaly kůže.

Kithary - velké nádoby dříve sloužily na ukládání oleje, vína nebo vody.

Kithary - velké nádoby dříve sloužily na ukládání oleje, vína nebo vody.

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Archeologů ráj

Říká se, že kdekoli na Kypru začnete hledat, narazíte na památky. Nejzachovalejší a nejkrásnější antické mozaiky mají v archeologickém areálu v Pafosu. Znázorňují staré řecké báje. Největší v Dionýsově domě je Dionýsův triumf, na němž doprovází boha vína a nespoutaného veselí bůh Pan, indický otrok, krotitel, trubadúr a bakchantky. Uvnitř se nachází desítky dalších mozaik.

Pafos

Pafos

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

FOTO: Bohuslav Borovička, Právo

Těžko si představit, jak archeologové přemisťovali celé mozaiky do dnešní polohy, tak aby byly chráněné pod střechou. V okolí leží ještě několik vil s mozaikami, kde se jich můžete přímo dotknout a chodit po nich, zatím tu nebyly vybudovány ochranné ochozy.

Za věhlasnými římskými lázněmi jsme jeli do Kourionu nedaleko Pafosu, kde podél cesty žlutě kvetly mimózy. Na pahorku se dochovaly zbytky římského a řeckého osídlení. Nechybí tu agora, kde se scházeli lidé, veřejné lázně s původními trubkami a základy bazénu, dům pro gladiátory i pro bohaté občany a divadlo.

Antické lázně v Kourionu

Antické lázně v Kourionu

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

V lázních v Kourionu se dochovalo i starověké potrubí.

V lázních v Kourionu se dochovalo i starověké potrubí.

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Zdejší amfiteátr, jak se říká, šel s dobou a přizpůsobil se Řekům a později i Římanům. Původně to bylo divadlo řeckého typu, kde se hrály tragédie, s Římany přišly zápasy gladiátorů, vodní balet a další.

Antické divadlo v Kourionu

Antické divadlo v Kourionu

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

S rozmachem křesťanství bylo divadlo ve 3. a 4. století vyhlášeno za pohanské, lidé nelenili a část si rozebrali jako dobrý stavební materiál. Na vápencové kvádry se usadilo na 3500 lidí, dnes má kapacitu o tisíc méně.

Ale stále si zachovalo svoji dokonalou akustiku a krásný výhled na moře. Akustiku vyzkoušel kolega valašským halekáním, stoupl si doprostřed, kde je lehce zvýrazněný bod. Když začal, všichni s respektem utichli. Ono totiž úplně stačí, když ze středu mluvíte, ani není třeba namáhat hlasivky.

Na Kypru omládnete, naučíte se vychutnávat jídlo a zamilujete se