Poslední, pátá etapa, byla zaměřena zejména na asanaci dřevin, terénní úpravy, výsadbu stromů, keřů a půdopokryvných dřevin. Prostor byl osazen novými lavičkami a odpadkovými koši. Jednalo se o investici města ve výši 16 mil. Kč, z toho byla dotace z evropských fondů ve výši 5,8 mil. Kč.

Park Lužánky vznikl v letech 1786–1787 jako nejstarší městský park v zemích Koruny české na území původní lužné louky při říčce Ponávce, jež patřila klášteru augustiniánek zv. herburky v Brně.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

V letech 1578–1773 byla tato louka přeměněna na užitnou a okrasnou zahradu kláštera jezuitů a po jejich odchodu z Brna věnoval císař Josef II. tuto zahradu v roce 1786 městu Brnu na zbudování městského parku za finanční podpory moravského gubernia.

Park původně francouzského stylu byl osázen vzácnými dřevinami i rostlinami a doplněn pečlivě udržovanými trávníky a stal se vyhledávaným místem výletů Brňanů. Konaly se tu různé slavnosti (1792 ohňostroj, 1802 příjezd arcivévody Karla, 1809 oslava Napoleonových narozenin aj.).