Románský most se nachází na severním okraji Vyšehradských sadů při okraji zdejší akropole a je nejstarším prvkem vyšehradského opevnění. Byl postaven koncem 11. století za vlády krále Vratislava jako součást opevnění Přemyslovského paláce. Je vytvořen z opukových kvádříků a šikmo kladených plochých, rovněž opukových kamenů.

V době svého vzniku dosahoval délky dvaceti metrů a klenul se přes pevnostní příkop, lemující akropoli po její severní straně. Sloužil tu především jako spojnice knížecího sídla s kostelem svatého Petra a Pavla.

Knížecí sídlo - chrám - patří od 2. poloviny 11. století, kdy byl postaven, k nejvýznamnějším pražským svatyním. Od té doby byl několikrát přestavěn do různých architektonických stylů - měl atributy gotické, barokní a dnes je neogotický.