Nestačí mi při cestě do zahraničí pouze běžné zdravotní pojištění?

Tuzemské zdravotní pojištění v zemích EU lze využít jen ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Nevztahuje se na některá ošetření, léky a většinou nemůžete využít asistenční službu. Spoléhat na tuzemské zdravotní pojištění se rozhodně nevyplatí.

"Obdobná situace platí i pro cestovní pojištění přidávaná k dražším platebním kartám. U nich se hlavně dobře seznamte s pojistnými podmínkami a limity krytí, abyste v případě nehody nebyli nepříjemně překvapeni," doplnil produktový manažer Roman Sznapka z portálu Českého Pojištění.

"Běžné zdravotní pojištění kryje náklady na poskytnutí akutní péče a nevztahuje se například na převoz pacienta do nemocnice a zpět do České republiky. Tyto náklady se přitom mohou vyšplhat do výše několika set tisíc korun. Kromě léčebných výloh v zahraničí potom cestovní pojištění kryje i rizika spojená s invaliditou v důsledku úrazu a odpovědnost za škodu. Pojištěna jsou rovněž zavazadla a věci osobní potřeby a právní pomoc a kauce pro případ dopravní nehody v zahraničí," vysvětlila tisková mluvčí mBank Ivana Buriánková.

Co dělat při nehodě na sjezdovce?

"Klientům vždy radíme, aby si v případě, že dojde k nehodě, dali pozor na dvě zásadní věci. Nikdy by po nehodě neměli podepisovat žádné materiály v cizím jazyce, kterému nerozumí. Mohlo by se totiž stát, že by v nevědomosti například podepsali souhlas s odpovědností za nehodu, i když za ni ve skutečnosti odpovědní nebyli," poradila Klára Pačesová z České Spořitelny.

"Pokud by byli k podpisu nuceni, mohou například zavolat na asistenční službu, která jim pomůže s překladem. Ihned po nehodě by si také měli podle možností zajistit svědka (například zastavit lyžaře, který jede kolem, nebo požádat známého, kamaráda, který lyžuje s klientem). Na většině sjezdovek jsou v dnešní době umístěny kamery, které mohou v tomto případě také posloužit," doplnila Pačesová.

Kde najdu telefon na asistenční službu?

Telefon na asistenční službu najdete v dokladech o vašem pojištění, jak v pojistných podmínkách, tak i na kartičce pojišťovny. Asistenční služba je vaším pojítkem s odborníkem, který vám pomůže vyřešit případné problémy, překonat jazykové bariéry a ušetřit nemalé finanční prostředky. Proto byste měli mít číslo uložené v mobilním telefonu, doporučil Roman Sznapka.

Musím mít připojištěné rizikové sporty?

Volba pojištění by měla vycházet z úvahy, jaké sporty budete provozovat a zkoušet. Většina pojišťoven nabízí lyžování po vyznačených sjezdovkách v základním pojištění, ale v některých případech je lepší se připojistit. Pokud budete v zahraničí sáňkovat, nebo zkoušet zorbing a snowboard, je nutné se pojistit na rizikové sporty, připomněl Roman Sznapka.

Podle GE Money Bank patří mezi rizikové zimní sporty - lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod.; vodní sporty – vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning apod., rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění; a ostatní sporty – vysokohorská turistika, horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a zápas a jiné podobné nebezpečné sporty.

Jaká další připojištění se vyplatí?

Pojišťovny doporučují připojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění zrušení letu a odpovědnosti za škodu. Často se stává, že zahraniční účastník nehody na sjezdovce vymáhá zpětně po českém turistovi velmi vysokou náhradu škody.

"I když jste třeba nehodu nezavinili, místní policie může zejména kvůli jazykovým bariérám postupovat ve váš neprospěch a neprávem vás zatlačit do pozice viníka. Poškozený po vás pak může požadovat bolestné a náhradu za ušlý výdělek, zahraniční nemocnice zase náhradu škody. Právě pro tyto případy doporučujeme sjednat si připojištění odpovědnosti za škodu, z jehož plnění se případné vymáhané částky uhradí," poradil Roman Sznapka.

"Nejen při cestách do zahraničí doporučujeme našim klientům sjednat si i pojištění proti zneužití platební karty. Toto pojištění ochrání nejen kreditní či debetní karty, ale i osobní věci jako například klíče, doklady, tašku či peněženku," doporučila Ivana Buriánková.

Ztratilo se mi zavazadlo, co dál?

Pro vyplacení pojistného potřebujete mít doklad o ztrátě zavazadla a to buď od policie, nebo od organizace, která je za ztrátu škody odpovědná (hotel, letiště a podobně), vysvětlila Klára Pačesová.

Protokol o škodě by měl obsahovat seznam ztracených věcí, jejich cenu a celkovou škodu, která vám ztrátou vznikla. Při ztrátě zavazadla kdykoli během pobytu vám pojišťovna nahradí škodu z vaší pojistky.

"Ne všechna cestovní pojištění však riziko ztráty zavazadel kryjí. Pečlivě si proto před cestou prostudujte pojistné podmínky a případně uzavřete i připojištění ztráty zavazadel. Ztrátu zavazadel vždy konzultujte s asistenční službou pojišťovny," dodal Roman Sznapka.

Týká se připojištění ztráty zavazadel také lyží?

Mezi zavazadla patří lyže i snowboard. Pojištění zavazadel se uplatňuje pouze v případě, že byly odcizeny z uzamčeného prostoru. Pokud se ztratí ze stojanu před restaurací, nebo z jiného místa k tomu určenému, škoda bývá uhrazena z pojištění odpovědnosti provozovatele daného místa.

Lyže však musíte mít vždy uloženy na místě, které je pro tento účel vyhrazeno. Pokud vám někdo odcizí sportovní vybavení volně ponechané před restaurací, náhrady škody se s největší pravděpodobností nedočkáte, řekl Roman Sznapka.

Na co nezapomenout

V případě jakékoliv pojistné události požadujte vždy příslušné potvrzení jako je lékařská zpráva, doklad o platbě, protokol o odcizení zavazadel nebo doklad o zrušení letu či ztrátě zavazadel.

Před podepsáním smlouvy si opravdu důkladně přečtěte podmínky o pojištění, lidé často zapomínají na tzv. výluky v pojištění. Jedná se o podmínky, za kterých bude pojistná událost pojišťovnou uznána a proplacena, poradil Pavel Zúbek tiskový mluvčí z GE Money Bank.