"Pro návštěvníky to znamená, že nesmí tato maloplošná chráněná území poškozovat, nesmí sbírat a odchytávat živočichy a rostliny a nesmí žádným způsobem měnit dochované přírodní prostředí," uvedla Vítková.

Dále nebude možné umisťování a povolování staveb, používání biocidů, záměrné rozšiřovaní nepůvodních druhů rostlin a živočichů nebo používání intenzivních technologií při hospodaření.

Do dvou měsíců

Kraj podle Vítkové záměr projednal s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Celková rozloha zvláště chráněného území bude bez ochranného pásma činit v případě zámeckého parku Liblice 33,48 hektaru a u Vršků pod Špičákem 6,67 hektaru. Nařízení podle Vítkové vejde v platnost zhruba za dva měsíce.

Zámek Liblice u Mělníka

Ochranu podle hejtmanství potřeboval zejména zámecký park, který byl rozhodnutím Evropské komise zařazen na seznam evropsky významných lokalit.

FOTO: jurcav, Mapy.cz

Ochranu podle hejtmanství potřeboval zejména zámecký park, který byl rozhodnutím Evropské komise zařazen na seznam evropsky významných lokalit. Součástí této přírodní památky je i lokalita Slatinná louka u Liblic, tvořená pouze lučními společenstvy.

Ve Středočeském kraji je přes 150 přírodních památek a přírodních rezervací a kolem dvacítky přírodních parků.