Evropská i americká média už v různých formách ohlásila, že „druhá mayská tabulka prorokuje apokalypsu pro rok 2012“.

Není divu, že mexický Národní institut archeologie a antropologie ohlásil objev bez zvláštní radosti a rovnou oznámil, že svolává desítky expertů na konferenci, která se bude zabývat významem nápisu na cihle z pyramidovitého chrámu.

Ruiny starověkého mayského města Tikal na severu Guatemaly.

Ruiny starověkého mayského města Tikal na severu Guatemaly.

FOTO: ČTK

Znalci se však proti katastrofickému výkladu nápisu ohrazují už nyní. „Někteří si myslí, že zmínka se vztahuje k roku 2012, ale nejsem si tím jistý,“ řekl americký archeolog David Stuart z University of Texas. Připomněl, že nápis uvádí jen měsíc a den, které se v mayském cyklickém kalendáři opakují každých 52 let.

Třetí znak, který lze na cihle přečíst, podle něj znamená „on/ona/ono přichází“. I když nápis vznikl před více než tisíci lety, používá čas přítomný, nikoli budoucí. Podle Stuarta se proto může vztahovat k nějaké historické události, která se odehrála již dávno.

Co říká deska

To kamenná deska z mexického Tortuguera, která je zdrojem všech dosavadních pověstí o zániku světa i lidstva na konci roku 2012, je daleko výmluvnější. Zmiňuje 13. baktun, 394leté období, jehož konec připadá na 21. či 23. prosinec 2012, a jmenuje Bolon Yokta, tajemného mayského boha války a stvoření.

Zbytek nápisu podle některých interpretací říká, že „konec nastane v třináctém baktunu“ a že v ten čas bůh „sestoupí z nebes“. Příslušný znak je ale silně poškozen, takže výklad je nejistý.

Mayská žena z Belize, státu na východním pobřeží Střední Ameriky.

Mayská žena z Belize, státu na východním pobřeží Střední Ameriky.

FOTO: fotobanka Profimedia

Co to skutečně znamená, je zdrojem ostrých sporů. V Evropě a v Americe, kde je sestoupení Boha Syna (Krista) na zem spojováno s Posledním soudem a s koncem tohoto světa, chápe řada lidí stejným způsobem i mayské nápisy.

Cykly se opakují

Experti ale upozorňují, že tvůrci obou nápisů nebyli křesťané. I když koncem roku začne podle jejich výpočtů nový „světový věk“ o délce 5125 let, nebude to nic neobvyklého. Mayský kalendář se totiž skládá z celé řady pravidelných cyklů, které se opakují, aniž by to muselo mít katastrofické následky. Kromě již zmíněného baktunu znali Mayové ještě katun (asi 20 let), piktun (7885 let), calabtun (157 704 let) a kinchiltun s 3 154 071 lety.

Kosterní pozůstatky nalezené v oblasti Copán v Hondurasu.

Kosterní pozůstatky nalezené v oblasti Copán v Hondurasu.

FOTO: ČTK

S tím se poněkud rozchází cyklus označovaný jako světový věk a trvající 13 baktunů. Protože Mayové počítali svůj kalendář od roku 3114 př. n. l., připadne jeho konec na prosinec 2012.

Nápisy z Comalcalka i Tortuguera jsou staré asi 1300 let. První nápis je zajímavý i tím, že byl buď umístěn popsanou stranou směrem ke zdi, nebo byl něčím překryt. Důvody jsou záhadou.