Vzhledem k tomu, že Kostelců bylo a je v Čechách více než dvě desítky, označovalo se městečko, obdařené městskými právy roku 1341, přídomkem Kostelec u Potštejna nebo Kostelec u Hradce. Přívlastek nad Orlicí je poprvé písemně zaznamenán roku 1568.

Město bylo až do 17. století součástí potštejnského panství, mezi jeho majiteli proto figuruje i král Jiří z Poděbrad. Díky němu má Kostelec svůj znak, jímž je v červeném poli korunovaný, přímo stojící dvouocasý lev s vyplazeným jazykem a dvěma zlatými šípy v přední tlapě.

Kostel sv. Jiří dominantou města

Osídlení dnes více než šestitisícového města, které se stalo jedním z center podorlického regionu, je však staršího původu. Tehdejší obyvatelé využili příhodné polohy na návrší, v nivě řeky Orlice.

Centrum města se rozkládá okolo náměstí Palackého, kde najdeme také řadu nejstarších budov, včetně staré radnice, zřízené z původně měšťanského domu už roku 1574, nebo děkanského kostela sv. Jiří, jenž je jednou z dominant města. Byl postaven na místě starého gotického kostela stavitelem Františkem Kermerem v letech 1769 až 1773 v pozdně barokním slohu.

Děkanský kostel svatého Jiří.

Děkanský kostel svatého Jiří.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Anglický park nabízí příjemnou procházku

Kostelec se může pochlubit také dvěma zámky – novým a starým, na jehož místě stávala původně tvrz. „Nový zámek, který je majetkem rodu Kinských, je čistě empírovou stavbou, postavenou v letech 1829–1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Interiér i exteriér prošly v posledních letech velmi náročnou rekonstrukcí,“ prozradila vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu Lenka Faltysová. Zrcadlový sál, který nyní slouží díky své skvělé akustice koncertům, je i místem svatebních obřadů.

Zámek obklopuje jeden z nejkrásnějších anglických parků u nás. Rozsáhlý park o rozloze asi 40 hektarů s mnoha vzácnými druhy stromů a rostlin nabízí příjemnou procházku spolu s nádherným výhledem do kraje od zahradního průčelí budovy,“ dodává. Jak dále připomněla, v současné době je pro návštěvníky otevřena Galerie Kinský v prvním poschodí zámku, v níž se budou po celou sezónu konat zajímavé výstavy v rámci akce Zámecké kulturní léto. Nový zámek také poskytl městu prostory pro dosud chybějící stálou muzejní expozici, dokládající dávnou minulost tohoto regionu.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Archeologické exponáty

Novinkou letošní turistické sezóny je rozšíření expozice o třetí místnost. „Spatřit tu můžeme archeologické exponáty a jeden z nejbohatších hrobů nalezených v Kostelci, v lokalitě Cihelna, imitovaný přímo v prostředí naleziště,“ doplnila Faltysová.

„Jako zpříjemnění pobytu v Kostelci doporučuji procházku lesoparkem Lipová stráň s památníkem K. J. Erbena. Ten zde v 60. letech 19. století pobýval na léčebném pobytu. Bydlel na faře u děkana Hlavatého. Dokonce ho inspirovala zdejší pověst o Zlatém zvonu, kterou využil v poslední básni své sbírky Kytice. Pojmenoval ji Věštkyně,“ upozornil činovník místního Klubu českých turistů Tomáš Špaček.

Ukazatel

Ukazatel cesty

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Procházky lesoparkem jsou podle něho krásné, navíc je toto místo východiskem dalších cest, například do Častolovic, Doudleb nebo Potštejna. Jednou z dalších osobností spojených s Kostelcem nad Orlicí, je Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, jehož 150. výročí narození si letos připomínáme.

„Narodil se v lednu 1861 v Heřmanově Městci, část dětství však strávil v našem městě. I proto si jeho památku připomínáme. Například výstavou o životě a díle Gutha-Jarkovského, která je do konce června přístupná v budově městského úřadu,“ uzavřela Faltysová.