Prohlídky jsou možné ve skupinách po deseti osobách vždy v celou hodinu. Vzhledem k probíhajícím opravám střech není umožněn přístup dětí mladších 15 let.

Budoucnost expozice

Zájemci si po dokončení muzea budou moci prohlédnout rozsáhlou výstavu dějin našich železnic, lepenkové jízdenky, vybavení starých stanic, včetně unikátní kolekce železničních vozidel s nejrychlejší parní lokomotivou. Expozice bude dělena do několika kapitol, ve kterých se návštěvníci poučí nejen o technickém vývoji našich drah, ale i o jejich vztahu se společností a dějinami státu.

Železniční muzeum připravuje speciální peróny, které se budou tematicky vázat do určitého prostředí nebo doby. Návštěvníci se tak ocitnou na venkovském nebo naopak velkoměstském nádraží, kde budou přistavěny salónní vozy ze slavné éry železnic. Na nákladním voze si děti i dospělí budou moci prohlédnout tradiční komodity, které vlaky přepravovaly, od uhlí přes bavlnu. Zde si také vyzkouší pomocí rudlíku nakládat vlak.

V rámci výstavy bude možná i prohlídka parních, dieselových a elektrických lokomotiv i se strojovnami a podvozky. Významnou součástí Železničního muzea se stane Hala strojů, ve které bude ve zcela funkčním stavu prezentována řada parních strojů a dieselových stabilních motorů. Na ní bude navazovat expozice železničního strojírenství, kde bude předváděna v chodu řada dřevo a kovoobráběcích strojů.

Na expozici pak naváže veliké modelové kolejiště a herna, kde si budou moci děti vyzkoušet řadu přístrojů z historie i současnosti železničního provozu.

Historie železniční výtopny

Bývalá železniční výtopna Praha – Masarykovo nádraží vznikla roku 1845, kdy přijel do Prahy první vlak tažený parní lokomotivou. Budovy nádraží, výtopny i dílen projektoval Antonín Jüngling a kolejiště Jan Perner. Ústřední budova Železničního muzea NTM je největší klasicistní průmyslovou stavbou ve střední Evropě.

Vzhledem k významu místa rozhodla Vláda České republiky o zřízení Železničního muzea NTM v depu Masarykova nádraží. Národní technické muzeum v současné době dokončuje scénář expozic a koncept další náplně muzea.