Pro mnohé duchovně založené cestovatele znamená návštěva posvátných poutních míst, takzvaná yatra, čili pouť, upevnění jejich víry a modlitbu za přízeň bohů. Duchovní svátky, kdy se poutníci vydávají na cesty, udávají rytmus dění a oživují tradiční místa vibrující energií.

Nábřeží Har Ki Pauri, kde se v Hardiwaru hinduisté rituálně omývají v Ganze.

Nábřeží Har Ki Pauri, kde se v Haridwaru hinduisté rituálně omývají v Ganze.

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Haridwar, jehož jméno znamená Bránu Páně, je zasvěcený bohu Šivovi a podle toho zdejší život také vypadá. Plný chrámů a obřadních nábřeží - ghátů se na první pohled liší od běžného indického města a ročně sem proudí sta tisíce pobožných návštěvníků.

Centrem náboženského dění je hlavní ghát Har Ki Pauri, odkud každý večer zaznívají modlitby badžany, zpívané chrámovým sborem, zatímco světelné lampy s mnoha hořícími ohni i jiné pomůcky pak slouží při hinduistickém uměleckém představení, zvaném aarti.

Božstvům odevzdaní věřící z vděčnosti nabízejí oběti ve formě květin, vonných tyčinek a zapálených lampiček. Košíky naplněné květy s hořícím plamenem svíčky posílají po proudu a doufají přitom, že bůh vyslyší jejich vroucí přání. Do Gangy patří také popel z kremace zesnulých, jejichž duše tím získají očištění a spočinou v míru. Vodu z posvátné řeky si také mnozí nabírají a odnášejí.

Nábřeží v Haridwaru

Nábřeží v Haridwaru

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Podle pověsti byl právě Haridwar jedním z posvátných míst, kam dopadly kapky božského nektaru určeného k překonání slabosti. A proto se věří, že Ganga v Haridwaru má vlastnosti posilujícího nektaru, a to právě v době světově nejlidnatějšího duchovního festivalu Kumbha Mely, který se na těchto božským amritem potřísněných místech koná.

Baravné pigmenty a svaté obrázky

Barevné pigmenty a svaté obrázky

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Právě před rokem na konci března vyvrcholily v Haridwaru oslavy Kumbha Mely, která sem pravidelně vždy po dvanácti letech ve smyslu tradice přivádí hinduistické věřící na setkání s jejich duchovními mistry a k očistné koupeli v Ganze.

Pro milióny návštěvníků zorganizovali duchovní vůdci z celé Indie zázemí a duchovní programy v dočasně zbudovaných stanových městech, čímž se zastavěná plocha s hemžícími davy návštěvníků rozrostla o mnoho plošných kilometrů.

Nábřeží v Haridwaru

Nábřeží v Haridwaru

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Jindy naopak poutníci vyrážejí z Haridwaru do Himalájí po tradiční trase vytyčené poutními zastaveními v horách k pramenu Gangy. Ubytování na cestě jim v Haridwaru nabízí bezpočet hotelů i ášrámů.

Centrum Haridwaru

Centrum Haridwaru

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Ve zdejších obchodech se potom prodávají obětiny, obřadní nádoby, talismany či růžence z ušlechtilých dřev a posvátných semen rudrakšového stromu. V uličkách u Har Ki Pauri také pořídíte skromné duchovní oblečení mnichů sestávající z jednoduchého pruhu bavlněné látky v oranžové barvě spíš nežli světské předměty pro zařízení domácnosti a běžné oblečení.

Křivolaké uličky v Haridwaru

Křivolaké uličky v Haridwaru

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Po ulicích proudí jednotlivě i ve skupinách oranžově odění svatí muži, kteří svůj světský život obětovali pro úplné odevzdání duchovním hodnotám a žijí proto skromně. Pro ně se užívá označení „bába“, což je neuráží, ale naopak vyjadřuje určité uctivé porozumění jejich společenskému statutu.

Indové sledují náboženské představení v Haridwaru

Indové sledují náboženské představení v Haridwaru

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Přebývají buď ve zdejších ášrámech, které jim podle příslušnosti k jejich duchovní tradici poskytují zázemí, či prostě bivakují v okolí chrámů a ghátů a nejchudší z nich často závisí na almužnách od dobrotivých kolemjdoucích. Ne vždycky se ovšem setkáte s mnichy naplněnými svatým klidem či pohrouženými do nábožného vytržení. Mnohým z nich zůstalo jako poslední rituál jejich každodenní rutiny kouření omamného čarasu z hliněných či kamenných dýmek ve tvaru protáhlého trychtýře, pomineme-li shánění prostředků na přežití.

Haridwar

Haridwar

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Hrdí na svůj stav opanují i ti nejchudší bábové gháty a okolí chrámů a mohou se hlasitě rozčílit, pokud by některý neuznalý turista znesvětil svaté místo nevhodným chováním. Mějte se proto na návštěvě tohoto pobožného sousedství raději na pozoru. Přestože svatí mužové mohou vyjít na ulici třeba nazí, ženám se přísluší zahalit nejlépe do sárí či alespoň cudně splývavých šatů a pokud se půjdete koupat v Ganze, svlékání na ghátu či v řece by nemělo odhalit svůdné části vašeho těla.

Interiáer chrámu nad Haridwarem

Interiér chrámu Mansa Deví nad Haridwarem

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Do Haridwaru docestujete z Dillí snadno autobusem či o něco rychleji vlakem. Máte-li naspěch a dostatek prostředků, můžete přistát na blízkém letišti Jolly Grant v Dehradunu.

Chrám Mansa Deví nad Haridwarem

Chrám Mansa Deví nad Haridwarem

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Při návštěvě Haridwaru pak nezapomeňte navštívit pěšky či lanovou dráhou snáze dostupný chrám Mansa Deví na kopci nad řekou, ať už proto, že se za příspěvek na ohňový rituál dočkáte jistého splnění životních potřeb a tužeb, nebo kvůli tomu, že z chrámu získáte nepřekonatelný výhled na rozvětvená ramena Gangy a celé slavné město se vztyčenou obrovskou sochou důstojného Šivy.

Socha Šivy je dominantou Haridwaru.

Socha Šivy je dominantou Haridwaru.

FOTO: Alex Švamberk, Novinky