Cílem výzkumu bylo popsat vnímání České republiky ze strany cizinců, její image a charakteristiky, a dále změřit úspěšnost reklamní kampaně agentury CzechTourism v zahraničí, která probíhala v televizi, na billboardech a na internetu.

Tazatelé oslovili 4500 respondentů v Německu, Polsku, Velké Británii a Itálii. Reklamní kampaň zaznamenali nejvíce Italové (17 procent dotázaných) a Poláci (16 procent). V Německu zaznamenalo kampaň 10 procent respondentů a ve Velké Británii jen 8 procent dotázaných. Výzkum každopádně přinesl řadu nových poznatků, doporučení a návrhů.

Italové ze severu nás znají

V Itálii souvisí povědomost o České republice s regionem. Podle výsledků průzkumu mají nejhlubší znalosti obyvatelé severní Itálie, v jižních částech země povědomost o Česku klesá.

Celkově jsou Italové podle průzkumu požitkáři a společenští lidé, kteří se rádi smějí a v cizině s oblibou zkoušejí nové zážitky - zejména gurmánské. V průzkumu Čechům často doporučovali: „Více se smějte!“

Britové si myslí, že máme moře

Obyvatelé Velké Británie mají o České republice minimální povědomí. Někteří respondenti se dokonce domnívali, že Česká republika je přímořským státem.

Ti, kteří znají alespoň naše hlavní město, si Prahu spojují především se zábavou a rozlučkami se svobodou.

Pražský hrad

Pražský hrad

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Naopak velmi dobré znalosti o České republice odhalil průzkum v Polsku, kde si respondenti nejčastěji vzpomněli na Prahu a vyhlášené lyžařské areály.

Ze všech sledovaných zemí nejvíce trpí předsudky obyvatelé Německa. Považují Česko za chudou, postkomunistickou, či rozvojovou zemi a neumějí si představit, že se za posledních 20 let nějak výrazně změnila. Stále mají v povědomí informace o okrádajících taxikářích, nedobré pověsti Václavského náměstí, často vycházejí pouze ze svých návštěv českého pohraničí.