Zatímco v Česku pomalu nastávají Vánoce, v indickém Rišikéši svítí ostré polední slunce. Z terasy na zápraží sleduji proud řeky Gangy. Zářivý a ničím nerušený přináší do Rišikéše posvátné vody z pramenu v Himaláji, kde každá říčka stéká vodopádem po strmých úbočích.

Indové důvěřují vodám Gangy jako své vlastní matce a smáčejí v ní celé své tělo, pijí ji a oslavují při večerních obřadech na protějším břehu za zpěvu manter a doprovodu hudby. Posvátná jsou též nábřeží, zvaná ghaty. Každý ghat je chrámem řeky, kde probíhají rituály a koupele.

Čistota nespočívá jen v odstranění nebezpečných bakterií, kterých se mnozí návštěvníci v Indii obávají. Ganga vás ponoří do čistoty jiné, plnější a vyrovnanější. Když pozorujete, s jakou samozřejmostí se pohybují vody v jejím korytu, s jakou noblesou sestupuje shora do údolí její požehnání, propadnete tomuto kouzlu a budete si přát kousek z něho uchovat pro sebe samotné.

Most přes Gangu v Rišikéši

Most přes Gangu v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

V Rišikéši nepotkáme jen první masivy Himaláje, obklopující jako prstenec údolí řeky. Již tradičně z Rišikéše vychází mnohá jógová učení a zdejší kláštery, zvané ášramy hostí zájemce o duchovní poznání ze všech zemí světa. Mnohočetné školy jógy do Rišikéše již od doby Beatles přitahují zkušené i nezkušené praktikanty jógových pozic zvaných ásan a dechových cvičení pránájámy.

Řady lidí sem následují svého duchovního mistra, přijíždějí sdílet s ním jeho každodenní život, přičemž láskyplné odevzdání duchovnímu mistrovi přináší také jim zážitky ze setkání na duchovní cestě, kterou se vydávají následovat. Vrcholným okamžikem jógové praxe se stává moment, kdy aspirant dosáhne schopnosti vlastní meditace a povznese své vědomí nad úroveň tělesného bytí, přesáhne hranice vymezené myšlením a splyne se skutečnou podstatou svého bytí v přímém, ničím nezprostředkovaném prožitku skutečnosti.

Západ slunce v Rišikéši

Západ slunce v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Zároveň s povznesením ducha přináší taková praxe do života praktikujících soucit a ztišení, osvobozuje od nepatřičných emocí a závislostí na hmotných podmínkách našich životů, nevraživosti a smutku. Poté, co rozeznají podstatné hodnoty a upřednostní trvalejší vnitřní bohatství před pomíjivým tělesným pohodlím, mnohé tužby se náhle stanou pro ně nadbytečnou zátěží a raději se jich vzdají, než aby věnovali drahocenný čas a svou životní sílu jejich obtížnému a přitom pouze dočasnému naplňování.

Bohatství pak už nespočívá v ničem jiném nežli ve vnitřním smíření a přijetí daru života s pokorou a úctou vůči našim společníkům, zejména ostatním živým tvorům na tomto světě. V žádné restauraci v Rišikéši se nepodává maso. Zejména posvátné krávy a buvoli, stejně tak jako psi, opice a ostatní zvířata tu požívají úctu a neohroženě tvoří součást zvolna se pohybující místní dopravy.

Máte-li do Rišikéše namířeno za objevením vlastního vnitřního potenciálu, není nutné studovat spousty náboženské literatury, uctívat kulty a přizpůsobovat se každodennímu vstávání o čtvrté ranní na obřady ani odříkávat mantry. Duchovní školy jsou různé a nemusíte v nich ani trávit dlouhá léta.

Opice v koruně stromu v Rišikéši

Opice v koruně stromu v Rišikéši

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Vědecké pojetí studia védánty (což přeloženo ze sanskrtu znamená vrchol poznání), jógy a meditace nabízí zdejší Institut pro vyšší meditativní vědomí. (www.ihmc.in) Práce s vědomím člověka zde směřuje k realizaci podstaty vlastního života.

K dosažení takového stavu využívají účastníci programu Institutu speciálně vyvinuté techniky práce s dechem a v praxi ověřené meditační techniky vycházející z kořenů starodávné jógy.

Rišikéš

Rišikéš

FOTO: Helena Berdychová, Novinky

Institut představil v letošním roce v Praze a na mnohých dalších místech České a Slovenské republiky jeho zakladatel Swami Sacchidanandaprem pořádáním četných meditačních workshopů a zasvětil více než stovku účastníků pro jejich vlastní duchovní cestu. Podobně jako v České republice a na Slovensku, i v Rišikéši je možné si nechat rozhovory se Swamim a jeho instrukce pro dechová a meditační cvičeni i hodiny jógy tlumočit do češtiny.